Kjøpshjelp

Vi anbefaler at nettbutikken benyttes for å bestille varer. Epost kan også benyttes, husk i så fall å angi produktnummer/navn/antall, samt faktura- og leverings-adresse. Vi har dessverre svært dårlig telefonsupport på dagtid, så benytt epost for eventuelle andre henvendelser.

Nedenfor viser vi noen eksempler på hvordan adresse kan angis når man er i kassa i nettbutikken. For "Privatperson" er dette ganske "rett fram", så eksemplene vises for "Firma".

Bruk feltet "Øvrig informasjon" dersom dere trenger å gi mer informasjon i forbindelse med bestillingen.

Eksempel 1: Angivelse av adresse for firma der faktura- og leveringsadressen er den samme

Vestad voksenopplæring v/Kari Bestiller og hennes epostadresse vil bli registrert som kunde. "kari.bestiller@vestad.no" vil motta ordrebekreftelse, sendingsbekreftelse, samt få beskjed når bestillingen kommer i posten. Faktura vil bli vedlagt sendingen, eller sendt som vedlegg til sendingsbekreftelsen hvis ønskelig (bruk "Legg til mer informasjon" for å angi dette)

samme adresse

Eksempel 2: Angivelse av adresse for firma der faktura- og leveringsadressen er lik men med annen mottaker

I dette tilfellet skal en annen person enn Kari Bestiller motta sendingen ved Vestad voksenopplæring. Vestad voksenopplæring v/Kari Bestiller og hennes epostadresse vil bli registrert som kunde. "kari.bestiller@vestad.no" vil motta ordrebekreftelse. Dersom Ola Mottakers epostadresse er angitt, vil han motta sendingsbekreftelse, samt få beskjed når bestillingen kommer i posten. Dersom ikke Ola Mottakers epostadresse er angitt, vil Kari Bestiller få denne informasjonen. Faktura vil bli vedlagt sendingen, eller sendt som vedlegg til en epost til Kari Bestiller hvis ønskelig (bruk "Legg til mer informasjon" for å angi dette)

samme adress men annen mottaker

Eksempel 3: Angivelse av adresse for firma der faktura- og leveringsadressen er ulike

Her er fakturerings- og leverings-adressen forskjellig. Berg kommune skal faktureres for bestillingen som skal leveres til Åsen skole. Berg kommune / Åsen skole v/Kari Bestiller og hennes epostadresse vil bli registrert som kunde. "kari.bestiller@berg.kommune.no" vil motta ordrebekreftelse. Dersom Ola Mottakers epostadresse er angitt, vil han motta sendingsbekreftelse, samt få beskjed når bestillingen kommer i posten. Dersom ikke Ola Mottakers epostadresse er angitt, vil Kari Bestiller få denne informasjonen. Her ønsker Berg kommune at vi sender en EHF faktura, se "Øvrig informasjon" feltet. "Deres ref" i EHF fakturaen skal inneholde et nummer/en id som identifiserer bestiller, her 22222 for Åsen skole. Husk å angi hvilken informasjon som skal benyttes. Dersom ingen fakturainformasjon er angitt i "Øvrig informasjon" feltet, vil fakturaen sendes til angitt postadresse, i dette tilfelle: "Fakturamottak, Postboks 1001, 1231 Berg".

forskjellige adresser
lagt til handlevogn