Samfunnskunnskap voksne innv. - tilleggsmateriell

Samfunnsfag for voksne innvandrere - tilleggsmateriell (lærerperm)

  • Artnr: 101039

Beskrivelse av artikkelen

Kopieringsoriginal. 151 sider. CD med PowerPointer.

Tekstboka (elevbok) er et eget produkt som du finner her.

Arbeidsboka (elevbok) er et eget produkt som du finner her.

Samfunnskunnskap for voksne innvandrere, norsknivå A2, dekker kompetansemålene i Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2021).

Lærerpermen inneholder varierte og aktiviserende tilleggsoppgaver som lærer kopierer og klipper opp etter behov.

Eksempler på aktiviteter:

  • Sett sammen til setninger
  • Sett sammen kort som hører sammen
  • Paroppgaver
  • Trekk et kort og snakk
  • Domino
  • Ordleker

Her kan du se utdrag fra lærerpermen.

I PowerPointene gjennomgås tekst og arbeidsoppgaver.

Eksempel på PowerPoint.

lagt til handlevogn