Tellende onsdagsregatta 28 juni:

Førstkommende onsdag den 28. juni starter årets fjerde tellende seilas i klubb-mesterskapet.  Skippermøte-tid kl 17:30 og start kl 18:00.

"Klikkes" for større

Resultater onsdag 21.juni

Nå er resultatlista for onsdags-regattaen 21. juni bekreftet og alle resultater i år ligger i slideshow-funksjonen på Regattasiden (Bruk pilene der)

FRITIDSSKIPPERBEVIS:

Har du tenkt å være skipper på stor båt (50fot +)? Skipper-sertifikatet er også greit å ha ved båtleie i utlandet.

Du kan se hva et slikt kurs dreier seg om ved å klikke på dokumentet under. Fullstendig info: klikk denne linken Er dette aktuelt for deg så ta kontakt med Ola Johan Sjøbakken på mail: olajs@online.no 

Klikk for større (NB! linken i brevet er inaktiv, se i teksten over)

Hamar Seilforening

Hamar Seilforening 79 år i 2017

Seilforeningen er en aktiv klubb sentralt beliggende i Hamar med moderne havneanlegg på Tjuvholmen. Havna har utsettingsrampe, truck, mastekran og gjestebrygge.

Parkering er gratis ved bryggene og du kan komme hit etter en kort spasertur fra sentrum der jernbaneområdet utgjør kollektivknutepunktet i Hamar. 

Havna er et populært sted å være sommerstid. Tjuvholmen kro har alle rettigheter og regelmessige konserter. Kroa har toaletter og dusj. Drivstoff og båtutstyr seges fra Marinesenteret. Besøkende med Camping-bil/vogn har sommerplasser og det er anlegg for septiktømming, strøm og ferskvann. Hamar Roklubb ligger her med eget klubbhus og utsettingsbrygge for kajakk og robåter. I samme hus har Seilforeningen lokaler der kurs i jolleseiling foregår.  Det finnes flere benker og griller til fri benyttelse på Tjuvholmen. 

Hamar Seilforenings anlegg gir deg en trygg havn med vakthold slik at båtholdet blir så bekymringsfritt som mulig. Samtidig vil vi at havna skal være et samlingssted for seilinteresserte enten man bare vil kjenne på livet i havna eller komme ut på Mjøsa. For deg som søker spenning har vi regattaseiling hver uke hele sesongen. Har du ikke seil-erfaring eller mangler båt kan du bli med på seilkurs for jolleseilere eller melde deg på som mannskap på regattabanen. Fra 2016 ble det også mulig å få innføring i kjølbåt-seiling. Interesserte kan melde seg på for kursing med Killing som foreningen har fått låne til formålet. InterCity er høstens høydepunkt for kjølbåter og en tradisjon med kappestrid mellom Gjøvik og Hamar seilforening. Det gjelder å vinne vandrepokalen. Sesongen avsuttes i oktober med opptak og vinteropplag.

Klubbens uthavn ligger i Bergevika på østsiden av Helgøya. Foreningen leier ut hyttenøkkel til medlemmer. Fantastisk sommersted i trygg god havn med brygge og mulighet for overnatting i hytte på nord-neset. Deler av vika er naturreservat.

Du finner flyfoto over havner langs mjøs-strendene ved å sjekke Nyttige lenker. Mjøsa Båtforbund har en flott oversikt over Gjestehavner  (Desverre tar sidene ikke hensyn til våre båter med mast og kjøl i informasjon om tilgjengelighet).

Tjuvholmen info (klikk for større)

OPPFORDRING TIL ALLE SOM FORTSATT IKKE HAR SATT OPP MASTA:

Havnesjef Per Olav Lindstad ber alle som fortsatt ikke har fått opp masta på seilbåene sine om å få gjort dette så raskt som mulig. (I tillegg er det viktig å passe på at alle fall og tau trekkes til rekka og strammes slik at de ikke bråker og slår mot masta i vinden. Dette får vi stadige klager på!)

Krangel om hotelltomt på Tjuvholmen

Hotelltomta er parkeringsplassen til båtforeningen, vårt vinteropplag og sommerparkering for bobiler! Se artikkel i HA 10. juni om hvilke planer, hvor langt planene har kommet og hva det er det krangles om vedr. flere utbyggere og kommunen: http://www.h-a.no/nyhet/frastjaalet-tjuvholmen. Denne kommunale avgjørelsen strides det om og nå kommer advokatene på banen. Vi håper selvfølgelig byen vår får en god løsning på denne striden slik at utviklingen tar hensyn til alle som berøres av endringene en slik etablering vil få. Styret kommer skriftlig med vårt syn da vi vil bli direkte berørt ved en hver beslutning for Tjuvholmens arealer og ikke minst under kommende anleggsperioder. Saken vil oppdateres etter hvert og nå er EU regler også trukket inn i saken. Kommunestyret har nå endelig bekreftet å gå videre med Buchardt-avtalen og AB Invest med noen betingelser for et endelig ja. Vi håper selvfølgelig det ligger en brukbar løsning for båtforeningene i disse betingelsene. Avgjørende flertall besto av By og bygdelista sammen med Arbeiderpartiet). Det nevnes allerde nå 22/6 i nyhetene at opplagsplass for seil og motorbåter må flyttes!

____________________________________________________________

FRØYSAA MALERIET AV GAMLE-BRYGGA MALT RETT ETTER 2. VERDENSKRIG (klikkes for litt større visning)

Årsmøtet 15, mars

Litt fra årsmøtet 2017:

Styrets sammensetning blir i år de samme personene som gjorde en god innsats i fjor, valgkomiteen er eneste avdeling med forandring. Vi vil takke for innsatsen til alle som tar på seg disse oppgavene og spesielt de som nå fratrer etter å ha ofret fritid for oss alle sammen!

Seilforeningen arbeider med å tilpasse foreningens regler til norges idrettsforbunds krav for tilsluttede foreninger. Hamar seilforening har et regelverk som ligger temmelig nært dette nye regelverket, men som vi vet ligger "djevelen i detaljene" og det ble en del diskusjon rundt et karv om kjønnskvotering til styret. Da vi ikke har mange kvinner som hovedmedlemmer klarer vi ikke å oppfylle dette punktet i regelverket akkurat nå selv om statuttene sier "ufravikelig". Ellers gikk kvelden stort sett til å klubbe gjennom punkt for punkt i møteprotokoll, regelverk og godkjenne regnskap. Noe diskusjon ble det rundt avsetninger på div poster. Litt diskusjon om bankens sparerente og om vi kunne finne bedre rentebetingelser, men det ble vel konkludert med at vi var relativt fornøyd med tingenes tilstand. Styret jobber med dette videre. Vi får ny logo som ble vedtatt men med visse tekst/font justeringer, derfor er endelig utgave ikke ferdig til å vises frem. Det skal altså jobbes med teksten som følger grafikken. Vi fikk eksempler på logo-utgaver for mørk og lys bakgrunn samt hvordan logoen ter seg på en bil, på teskjorter, brevark etc. Ingen var imot den nye mer moderne utgaven som er i samme farger som den gamle. Det ble også tatt opp om man skal bruke HS eller HSF som forkortelse og der er det fortsatt ingen konklusjon. Det ble påpekt at HS trolig er den opprinnelige utgaven.

Det ble opplyst at kjølbåt-kursingen i fjor skaffet oss to nye kvinnelige hovedmedlemmer. Kurs-killingen som er én båt nå kan kanskje bli to i kurssammenheng i 2017. Vi vurderer å gi nykommere som ønsker å føle på regatta-spenningen en "tjuvstart uten straff" (slik Gjøvik praktiserer), for at starten ikke skal bli et hinder for deltakelse. 

Jollegruppa fikk fortjent skryt for fremragende arbeid og for å ha finansiert sin egen drift i stor grad ved støtte-søknader. Denne avdelingen av Hamar Seilforening går veldig godt og er en stor pluss-post i foreningens drift. Vi fikk også oversikt over hvor mye distriktets bedrifter og banker har sponset oss. Dette gjør at foreningen allerede har penger på bok (Etter nytt bryggeanlegg for få år siden) for vedlikehold av brygger og annet utstyr inklusive hytta i Bergevika. Det er planer om å oppgradere overnattings-fasiliteten der samt at vi allerde har byttet lysstolpe på brygga og gjort noe velikehold med brygge-bøyer. Det er også påpekt at vi må sette opp skilting der som forteller besøkende hvem som er drivere og for å hindre at store motorbåter legger seg "longside" og hindrer foreningens båter. Vi vil ikke avvise, bare ønsker fornuftig plassbruk. Vi gjentar at vi er svært takknemlige for bedrifters sponsing, uten dem ville fremtiden vært langt vanskeligere å håndtere. Vi håper dette også gir litt tilbake slik at næringslivet får fortjent velvilje fra befolkningen og øker Hamars attraktivitet for turisme.

Det som nå er klubbens største hodepine er at mange ennå ikke har oppdatert sitt personlige medlemsskap. Dette vet vi ikke hvordan vi skal forholde oss til ennå, men etter hvert blir det nok evaluert mottiltak slik at klubben får inn den medlemsmassen som ønsker å være med på å videreføre denne fritidsaktiviteten. Vi er helt avhengig av at medlemstallet stemmer over ens med brukere av foreningens fasiliteter for å kunne drive dette effektivt også i fremtiden.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og vafler. Vi er takknemlig for at Tjuvholmen kro er så velvillige og gjør disse møtene til en fin opplevelse hver gang. Derfor ble det også påpekt at man etter regatta og annet bør gjøre et besøk dit for sosialt samvær slik at også kroa får en god utvikling til alles beste.

 

___________________________________________________

Killing som inngangsport til seiling?

Hamar seilforening tilbyr kurs i seiling med Killing.  Dette er en norsk kjølbåt som har lange tradisjoner som regattaklasse i norge. Denne båten brukes i kursvirksomhet for seilinteresserte. (Også for skippere som vil forberede seg og starte med egen båt.)

Hamar seilforening ønsker seg flere på regattabanen der vi har ukentlige konkurranser hele sommersesongen. For å få med flere båter og seilere tror vi en introduksjon og litt praktisk øvelse kan være det som skal til for at man vil delta i denne spennede aktiviteten. Derfor tilbyr vi alle som har egen båt eller har tenkt å bli med som mannskap i regattasammenheng kurs sammen med erfarene seilere. 

I 2015 hadde vi bytteregatta for mannskap i noen treningsregattaer, men fordi aktive båter har mål om å komme høyt opp i klubbmesterskapet er det begrenset med grunntrening for interesserte. Vi har erfart at noen båter faller fra og ønsker med dette tilbudet å ta på alvor at det er vanskelig å være motivert når resultatene uteblir.

Vi håper dette blir et fast tilbud men det er blandt annet deg som avgjør om det skal fortsette i årene framover. Så ta kontakt for å holde kursvirksomheten gående!

Mer om dette ligger på Nyheter