Her lå brygga med snipene. Dette viser litt av Hamar seilforenings plass i historisk perspektiv og Mjøsas betydning for byen. Så langt var havneanlegget kommet åtte år etter foreningens stiftelse i 1938

Det virker nesten som Frøysaa så for seg hvor det berømte stupetårnet skulle ligge! Dette er hva Hamar handler om, kontakten med de store åpne vannflatene og byen bak. Samme stemningen før som nå og vi fryder oss over å kunne kjenne på denne følelsen om ting vi har felles og hva vi må verne om!

_________________________________________________________________

Nå har Killingen "elever":

 

Kursingene startet den 23. august.

Vi har nå båten på Mjøsa med seilere som har begynt innføringskurset. Det blir spennende å se hvordan dette tilbudet blir mottatt. 

Rekruttering i seilsporten har stått i fokus de siste årene og Hamar seilforening har derfor en forsøksordning med opplæring i seiling for voksne, samt utlån av kjølbåt. Styret har fått en del henvendelser på brygga og via E-mail, om foreningen har dette tilbudet. Bjørn Kjeldsen låner derfor bort sin Killing til foreningen, mot at foreningen betaler forsikring og egenandel til eventuelle skader. Tanken er at Killingen kan reserveres og brukes, mot at det gis opplæring i bruk og håndtering på forhånd.

Første kursdag med Killingen ble holdt tirsdag den 23. august. Seilforeningens formann Ola Johan Sjøbakken tok opp hva som skal til for at dette kan bli en fast ordning. Vi som seiler aktivt må nå bistå og alle seilere som har anledning til å gjøre en innsats kan ta kontakt med Ola Johan ved å ringe eller maile. (Se Kontakt oss nederst på siden). Det er veldig viktig at så mange aktive seilere som mulig gjør en innsats. Vi kan dermed bidra til å øke seilforeningens aktivitet og attraktivitet. Slik dette er planlagt blir det instruksjon på Mjøsa der vi skal prøve å få nye og litt erfarne seilere til å teste teori og praksis.

Noen vil sikkert ikke være opptatt av regatta men for hele seil-miljøet er det viktig å øke forståelsen av hvilke krefter, teknikker og regler som gjelder for en trygg tur med seilbåt. Vi vil sikkert ikke klare å skape fullbefarne regatta-seilere med denne tjenesten i første omgang, men håpet er å ufarlig-gjøre hobbyen vår og tenne lysten til å bli trygg og forbedre seg også etter et slikt kurs. Så en dag kanskje vi har nye vinnere på regattabanen og en større samlet gjeng som driver diverse aktiviteter med seil på Mjøsa. (Det skal være 4 killinger som for tiden hører hjemme i Hamar. En idé i trenings-øyemed kunne vært å hatt sparring mellom to identiske båter for å vise/trene på trimming osv. Dette ville hevet lærings-potensialet og sikkert trigget litt mer erfarne seilere til å delta i kursvirksomheten.)

Kanskje en dag får vi entype-regatta med denne klassen?

Killing er en norsk tradisjonsbåt i regatta-sammenheng. Vi tror denne båten er en fin opplæringsbåt og håper det er mange som kan få en fin start med dette nye tilbudet i Hamar Seilforening. For å vite mer om båten har du en link til Killingklubben som viser hva det handler om. 

Blir dette populært kan man også ha en båt som hevder seg i toppen i seilforeningens eie? Det er vel en morsom tanke at kursdeltakere kan komme til å vinne på regattabanen? Vi vet i hvertfall ikke om noe som vil trigge nye seilere mer enn å ligge høyt oppe i listene etter en dag på banen. Dette er mulighetenes marked og dere nykommere er viktige medspillere for å få til slike muligheter. Kanskje det kan komme en ordning med vedlikehold (vårpuss etc) mot å slippe vakt hvis dette tar av. Vi har allerede fått lokale banker til å sponse jollegruppa så kanskje også dette?

_________________________________________________________________

Tippemidler til foreningen i 2016:

Gladmelding til Ola Johan Sjøbakken fra Norsk tipping: Vi får over 400.000,- i tildeling av årets tippemidler til båtforeningen! Midlene er øremerket som støtte til havneanlegget med utskifting av flytebrygger. Dette kommer veldig godt med i den store investeringen i nytt anlegg, tusen takk!

Enda en gladmelding til seilforeningen!

Denne beskjeden fikk jollegruppa:

Vi ønsker at distriktet vårt skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo og et godt sted å flytte til. 

Vi er glad for å fortelle at HAMAR SEILFORENING er tildelt kr. 13 000 av bankens gavemidler.

Utbetales 13.06.2016

Med vennlig hilsen
SPAREBANKEN HEDMARK

 

Vi er selvfølgelig veldig glad for støtten til våre unge seilere og kan fortelle at pengene skal brukes til nye tørrdrakter som vil øke sikkerheten og også  seil-gleden (På og kanskje nedi Mjøsvann med skiftende sommertemperatur:)

Tusen takk!

Når jollene ikke kan seile:

Det er kjøpt inn Wakeboard i jollegruppa. Dette er en "annen form for seiling" og er en investering jollegruppa har gjort for å kunne tilby aktivitet i perioder der vind hindrer jollene i å komme utpå. (Opplysningen ble kunngjort under årsmøtet i mars.) Jollegruppa fikk mye skryt for å drive denne avdeligen av seilforeningen på en forbilledlig måte til glede for distriktets yngste seilere.