Trekantbaner i Hamar

Bøye-nr. 4=START/MÅL Klikk større

Bøye nr1 ligger ved Nordsveodden, Bøye nr2 ligger like utenfor Hamargrunnen (Som også har eget merke med stake og som ikke bør by på dybdeproblemer ved normal vannstand), Bøye nr 3 er utenfor Domkirkeodden. Bøyene benevnes enten med disse navn eller nr. For dere som ikke er kjent har man rett linje mellom bøye 1-2-3 og det bør seiles mot tele-mast i åsen når man har rundet bøye 1 sørfra. Andre retningen er litt mer komplisert. Fra bøye 3 må man finne den skogkledde odden og styre litt østenfor for å seile riktig retning. Eventuelt kan man se bakover mot masta og følge med på synlige bøyer etter hvert som man passerer. Mellom start/mål og bøye 2 Hamargrunnen er retningen mot tele-mast på Helgøya og mot fyret i havna.

Makstid baner:

Det har nå blitt nye faste maks-tider der hver bøyepassering utgjør 20min og summen av bøyepasseringer (pluss nye 30min for andre runde) avgjør makstiden.

Denne totalsummen avgjør totaltiden før regatta blir avbrutt. Tellende resultat oppstår hvis denne tiden ikke har utløpt for de to første båtene over start/mål-linja. Denne tiden avgjør også når hele regattaen avbrytes og andre runde annuleres. I siste tilfelle gjelder første runde som tellende resultat.

Det ble altså bestemt at minimum to båter må fullføre innen makstid for å godkjenne regattaresultatet.

(Startsignalet for regattaen er utgangspunktet for beregning av makstiden).

Regattasjef avgjør unntak i bestemmelser før start, f.eks styrbord eller babord runding, kun en pølse, ekstra bøyer og makstider ved lite vind etc.

 

NorRating har komplett regelverk som pdf.

Hvis du vil vite hva som gjelder i NorRating forskriftene er det laget pdf-dokumenter som kan lastes ned fra hjemmesiden til NorLys der alle endringer for 2016 er inkludert.

Det er viktig å vite at ratingen for din båt blir vedlikeholdt og kan forandres fra år til år. Den ratingen du har i år er dermed ikke gjeldende for neste år. Det er stadige endringer som skal gjøre det mer rettferdig å seile regatta og disse endringene blir overvåket internasjonalt av ORC som Nor-rating er en del av. Derfor kan du heller ikke få tellende resultat hvis du ikke betaler avgiften for årets rating-tall.

Seilingsbestemmelser 2017: (to klikkbare)

______1______

______2______

KLUBBMESTERSKAPET 2017

____________DIV. INFO-SIDER REGATTA 2017 Manuell INFO?_____⬇︎___

Bruk pilene

Fjerde tellende regatta den 28. juni

Siste onsdagsregatta før ferien ble dessverre nok en gang preget av lite vind og forvirring rundt avkortning / kansellering.

Med lite vind i sikte ble det bestemt en pølse til bøye 2 med babord runding. I flau vind gikk starten rolig, og første legg ble en ren styrbord halser hvor vi akkurat stod opp til merket.

X-files rundet først med Svarten, Baaten og just for fun like etter. Returen mot mål ble en skarp slør hvor spinnaker seilas for X-files og Baaten ikke så ut  til å gi uttelling i forhold til de som valgte genoa.

Når maksimaltiden på 40 minutter ble nådd var det fremdeles et par hundre meter til mål, og både Svarten og X-files var av den oppfatning av regattaen ble kansellert. X-files var i mål på 44.30.

Tilbake på brygga kom så diskusjonen. Problemstillingen er når vi kun har en runde, som betyr at full regattabane og første målpassering blir det samme. Uten å gå i detaljer her ble det etter mye fram og tilbake bestemt at regattaen ble tellende.

Det må til en oppdatering av avkortningsregelen ved at det presiseres at avkortning med første målpassering ikke er relevant når kun en runde.

Videre kom det opp et forslag hvor det presiseres i forkant av hver regatta hva som er maksimaltid. Dette vil bli forsøkt gjennomført fra første onsdagsregatta i august.

Bruk gjerne sommerferien til å komme opp med forslag til forbedringer og forenklinger av regelverket slik at vi kan unngå disse uklarhetene og diskusjonene.

Håper alle får en fin sommerferie med mange fine seilaser, og husk at det er treningsseilaser hver onsdag i juli så sant noen møter opp.

 

Ellers kan jeg bare beklage både på egne vegne, men også på alle andres vegne, at det ble som det ble i går. Jeg mener vi alle har ansvar for å få dette til slik at vi slipper disse diskusjonene.

Bulie

Som kommentar til denne beklagelsen vil jeg som forårsaket kontroversen (og som redaktør for hejmmesiden) bare si at avgjørelsen er helt riktig. Det kan vel sies at hvis en tar feil beslutning så må vedkommende (meg) lese seg opp. Det er ingen unnskyldning at man "stadig misforstår" og de som gjennomfører etter reglene har da også eneste rette innstilling til utførelse av denne fantastiske sporten. Det gjelder å gjennomføre etter beste evne helt til mållinja uansett og denne gangen legger jeg meg flat som det heter i politikken. Jeg har dummet meg ut ganske enkelt og for andre gang da gitt, flaut! Håper jeg har lært noe men det må vel også bevises:)

God sommer til alle ivrige seilere.

Espen L

Generelt om regattasidene:

Sort hake i lista bekrefter gjennomført seilas, kryss i lista betyr avlyst. Resultater for gjennomførte tellende seilaser ligger valgbart med piltast i øvre høyre kant og kommer etter hverandre utover i sesongen.

Tellende regattaer i klubbmesterskapet er uthevet med fete typer.

Onsdagsregattaer starter kl.18.00 med skippermøte kl.17.30 bortsett fra de tre siste som starter kl 17.30 med skippermøte kl 17:00.

Starttidspunkt øvrige regattaer annonseres på seilforeningens hjemmeside god tid i forkant.

Regattakomiteen vil også satse på bruk av ekstra bøyer til bruk ved lite vind og for å få til bidevind start ved østlige vinder.

Onsdager i juli legges det opp til faste treffpunkt for treningsregattaer med egen tidtaking.

Husk å sjekke Terminliste Gjøvik seilforening. Blant annet flere helger med spennende regattaer.

(TIDLIGERE ÅRS SAMMENLAGTE RESULTATER er å finne på Gammelt nytt)

---------------------

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Visuell versjon for Start ⏳

 

(Klokkespillet gjelder kun for Hamar) F.eks onsdagsregatta start kl 1800 med 6 slag på klokke-spillet før 5 min. nedtellingen starter.

Lydsignal og flagg brukes ved 5min – 4min – 1min og start. FLAGGET BESTEMMER START

5-minuttsignalet går straks etter det 6. slaget på klokkespillet (HAMAR). Det vises i tillegg visuelt signal (flagg).

5 min: Signal + rødt flagg 🔴⬆️(opp fram til 4min gjenstår)

4 min: Signal + blått med firkant 🔵⬆️(opp fram til 1min gjenstår)

1 min: Signal + rødt 🔴⬆️(opp fram til start)

Start:  Signal +  🔴⬇️(rødt flagg senkes)  Flagg bestemmer starttidspunkt 

Ved tjuvstart gis det ett lydsignal og 🔵⬆️ blått flagg vises. Synder(e) som tar omstart, må bak startlinje og seile over starlinjen på nytt ellers diskes båten

Er det behov for generell tilbakekalling/omstart (mange som tjuvstarter), kalles alle båtene tilbake med 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. Når alle båter er tilbake over startlinjen vil det bli gitt nytt 5-minuttsignal 

Det er ikke lov å være over startlinjen (og heller ikke over forlengelsen av denne) i det siste minuttet før start: (1-minutt-regelen). Motor skal være stoppet før 5-minutt-signalet. (Dvs: Når nedtellingen begynner =rødt flagg oppe).

Målgang ⌛️

Mål-linjen skal passeres i motsatt retning av ved start, mellom fyret og startbøye (Ikke flagg eller lydsignal).

Unntak gjelder når regatta blir avkortet og når den blir avblåst. Avblåsing skjer ved 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. (Hvis det har vært tidtaking på deltid under regattaen  (før avblåsing)  godkjennes tiden som slutt-tid.)

Regattasesongen 2017

Regattasjef Bulie

Fullstendig regelverk for oss på Mjøsa i år, se "Seilingsbestemmelser til venstre". Det er også tatt opp at rødt flagg skal medbringes for å kunne få behandlet protest under regatta. Det er dermed kun båter med riktig flagg som kan protestere mot regelbrudd etc og få saken behandlet. Protesten ska leveres skriftlig innen tidsfristen som gjelder og skrives på protestformular som skal utarbeides til formålet. Derfor: Alle båter som planlegger å stille til start i år må skaffe seg rødt protestflagg.

Regattasesongen 2017 nærmer seg, selv om det ikke ser slik ut når man ser på vannstanden i Mjøsa.

Terminliste ganske lik fjorårets. Jeg har satt opp regattaansvarlige ut fra tidligere års deltakelser. 

Seilingsbestemmelsene er justert på to punkter: Absolutt maksimaltid og antall tellende regattaer.

Regattasjefen tar mer enn gjerne imot innspill, forslag til endringer og forslag generelt.

 

(Husk også å betale årsavgiften til NOR Rating.)

 

Johan

 

……../)…….

 

 

PS! Vi har oppdatert listen over medlemmenes epost-adresser.

Send epost tilbake til avsender, om du har flere epost-adresser,

og du ikke har mottatt denne eposten på ønsket adresse.

Og så kan vi prøve oss med denne:

Gi beskjed om du ikke har mottatt denne eposten … ;-)

Omtale av regelverket for kappseiling generelt: (Nyttige Lenker, Regattaregler)