Trekantbaner i Hamar

Bøye-nr. 4=START/MÅL Klikk større

Bøye nr1 ligger ved Nordsveodden, Bøye nr2 ligger like utenfor Hamargrunnen (Som også har eget merke med stake og som ikke bør by på dybdeproblemer ved normal vannstand), Bøye nr 3 er utenfor Domkirkeodden. Bøyene benevnes enten med disse navn eller nr. For dere som ikke er kjent har man rett linje mellom bøye 1-2-3 og det bør seiles mot tele-mast i åsen når man har rundet bøye 1 sørfra. Andre retningen er litt mer komplisert. Fra bøye 3 må man finne den skogkledde odden og styre litt østenfor for å seile riktig retning. Eventuelt kan man se bakover mot masta og følge med på synlige bøyer etter hvert som man passerer. Fra mål til bøye 2 Hamargrunnen er retningen mot tele-mast på Helgøya.

Makstid baner:

Det har nå blitt nye faste tider der hver bøyepassering utgjør 20min og summen (pluss nye 30min for andre runde) avgjør makstiden.

Denne totalsummen avgjør makstiden før regatta blir avbrutt. Tellende resultat oppstår hvis denne tiden ikke har utløpt for de to første båtene over start/mål-linja. Denne tiden avgjør også når hele regattaen avbrytes og andre runde annuleres. I siste tilfelle gjelder første runde som tellende resultat.

Det ble altså bestemt at minimum to båter må fullføre innen makstid for å godkjenne regattaresultatet.

(Startsignalet for regattaen er utgangspunktet for beregning av makstiden).

Regattasjef avgjør unntak i bestemmelser før start, f.eks styrbord eller babord runding, kun en pølse, ekstra bøyer og makstider ved lite vind etc.

 

NorRating har komplett regelverk som pdf.

Hvis du vil vite hva som gjelder i NorRating forskriftene er det laget pdf-dokumenter som kan lastes ned fra hjemmesiden til NorLys der alle endringer for 2016 er inkludert.

Det er viktig å vite at ratingen for din båt blir vedlikeholdt og kan forandres fra år til år. Den ratingen du har i år er dermed ikke gjeldende for neste år. Det er stadige endringer som skal gjøre det mer rettferdig å seile regatta og disse endringene blir overvåket internasjonalt av ORC som Nor-rating er en del av. Derfor kan du heller ikke få tellende resultat hvis du ikke betaler avgiften for årets rating-tall.

Seilingsbestemmelser 2017: (to klikkbare)

______1______

______2______

KLUBBMESTERSKAPET 2017

Gi tilbakemelding til J.H.Bulie hvis du ikke skal delta. Gi gjerne også tilbakemelding hvis du skal delta, men ikke står oppført som regattaansvarlig.

 

____________DIV. INFO-SIDER REGATTA 2017 Manuell INFO?_____⬇︎___

Bruk pilene

  • Tidligere års resultater ligger på Gammelt nytt.

    Tidligere års resultater ligger på Gammelt nytt.

Tellende regattaer i klubbmesterskapet er uthevet med fete typer.

Onsdagsregattaer starter kl.18.00 med skippermøte kl.17.30 bortsett fra de tre siste som starter 17.30.

Starttidspunkt øvrige regattaer annonseres på seilforeningens hjemmeside god tid i forkant.

Regattakomiteen vil også satse på bruk av ekstra bøyer til bruk ved lite vind og for å få til bidevind start ved østlige vinder.

Onsdager i juli legges det opp til faste treffpunkt for treningsregattaer med egen tidtaking.

Husk å sjekke Terminliste Gjøvik seilforening. Blant annet flere helger med spennende regattaer.

(TIDLIGERE ÅRS SAMMENLAGTE RESULTATER er å finne på Gammelt nytt)

---------------------

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Visuell versjon for Start ⏳

 

(Klokkespillet gjelder kun for Hamar) F.eks onsdagsregatta start kl 1800 med 6 slag på klokke-spillet før 5 min. nedtellingen starter.

Lydsignal og flagg brukes ved 5min – 4min – 1min og start. FLAGGET BESTEMMER START

5-minuttsignalet går straks etter det 6. slaget på klokkespillet (HAMAR). Det vises i tillegg visuelt signal (flagg).

5 min: Signal + rødt flagg 🔴⬆️(opp fram til 4min gjenstår)

4 min: Signal + blått med firkant 🔵⬆️(opp fram til 1min gjenstår)

1 min: Signal + rødt 🔴⬆️(opp fram til start)

Start:  Signal +  🔴⬇️(rødt flagg senkes)  Flagg bestemmer starttidspunkt 

Ved tjuvstart gis det ett lydsignal og 🔵⬆️ blått flagg vises. Synder(e) som tar omstart, må bak startlinje og seile over starlinjen på nytt ellers diskes båten

Er det behov for generell tilbakekalling/omstart (mange som tjuvstarter), kalles alle båtene tilbake med 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. Når alle båter er tilbake over startlinjen vil det bli gitt nytt 5-minuttsignal 

Det er ikke lov å være over startlinjen (og heller ikke over forlengelsen av denne) i det siste minuttet før start: (1-minutt-regelen). Motor skal være stoppet før 5-minutt-signalet. (Dvs: Når nedtellingen begynner =rødt flagg oppe).

Målgang ⌛️

Mål-linjen skal passeres i motsatt retning av ved start, mellom fyret og startbøye (Ikke flagg eller lydsignal).

Unntak gjelder når regatta blir avkortet og når den blir avblåst. Avblåsing skjer ved 2 lydsignaler etter hverandre 📢 📢  og det viftes   ◀️-🔵 -▶️  med blått flagg. (Hvis det har vært tidtaking på deltid under regattaen  (før avblåsing)  godkjennes tiden som slutt-tid.)

Regattasesongen 2017

Regattasjef Bulie

Fullstendig regelverk for oss på Mjøsa i år, se "Seilingsbestemmelser til venstre". Det er også tatt opp at rødt flagg skal medbringes for å kunne få behandlet protest under regatta. Det er dermed kun båter med riktig flagg som kan protestere mot regelbrudd etc og få saken behandlet. Protesten ska leveres skriftlig innen tidsfristen som gjelder og skrives på protestformular som skal utarbeides til formålet. Derfor: Alle båter som planlegger å stille til start i år må skaffe seg rødt protestflagg.

Regattasesongen 2017 nærmer seg, selv om det ikke ser slik ut når man ser på vannstanden i Mjøsa.

Terminliste ganske lik fjorårets. Jeg har satt opp regattaansvarlige ut fra tidligere års deltakelser. 

Seilingsbestemmelsene er justert på to punkter: Absolutt maksimaltid og antall tellende regattaer.

Regattasjefen tar mer enn gjerne imot innspill, forslag til endringer og forslag generelt.

 

(Husk også å betale årsavgiften til NOR Rating.)

 

Johan

 

……../)…….

 

 

PS! Vi har oppdatert listen over medlemmenes epost-adresser.

Send epost tilbake til avsender, om du har flere epost-adresser,

og du ikke har mottatt denne eposten på ønsket adresse.

Og så kan vi prøve oss med denne:

Gi beskjed om du ikke har mottatt denne eposten … ;-)

Omtale av regelverket for kappseiling generelt: (Nyttige Lenker, Regattaregler)