Fotzonterapi

 

Kroppens alla organ finns representerade på fötterna men även på öron, händer och övriga kroppen. Genom att trycka på dessa punkter hjälper man kroppen att självläka. Förutom nervsystemet finns i kroppen meridianer (energikanaler) samt på dessa akupunkturpunkter genom vilka zonterapin också fungerar.

Zonterapin aktiverar blod- och lymfvätskecirkulationen vilket gör att slaggprodukter och gifter har bättre möjlighet att rensas ut ur kroppen. Den hjälper kroppen att slappna av och genom det påverka funktionerna i kroppen. När kroppen är avslappnad är läkning möjlig.

Zonterapi är en holistisk behandlingsmetod som innebär att åstadkomma balans och harmoni i hela människan. Man behandlar kroppen som en helhet och strävar efter att hitta den verkliga orsaken till sjukdomen och behandla denna, inte symtomet. Om någon kroppsdel slutar fungera effektivt blir helheten lidande. Sätet för en sjukdom kan vara i en annan kroppsdel än den ger sig till känna.

 

Hur går en behandling till?

Vid själva behandlingen används en speciell tryckteknik på valda zoner under fötterna och underbenen samt ibland vissa akupunkturpunkter på övriga kroppen. Klienterna brukar tycka det är behaglig och det är inte ovanligt att man somnar under behandlingen. Vid första behandlingstillfället börjar jag med en genomgång av klientens hälsotillstånd för att komma fram till en korrekt behandlingsplan men också för att utesluta ev. kontraindikationer (hinder för behandlingen).

Varför ska man välja zonterapi som behandlingsform?

Man kan välja zonterapi som behandling för något speciellt ändamål men även i förebyggande syfte. Många har fått god hjälp av zonterapin för sina besvär medan andra går på zonterapi för ett allmänt ökat välbefinnande eller för att förhindra framtida problem men också enbart som avslappning. Det är en mycket avslappnande behandling som ger ett lugn samt stärker kroppen och immunsystemet rent allmänt och förebygger genom det framtida besvär.

Reaktioner på zonterapi

Mestadels är reaktionerna efter zonterapi positiv. Klienten känner sig lugn och avslappnad. Eftersom zonterapin aktiverar kroppens egen läkekraft är en reaktion oundviklig när kroppen gör sig av med gifter. Hur kännbar reaktionen är beror på graden av obalans. Reaktioner kan vara t.ex. huvudvärk, frossa och ökad urinavsöndring. Vilka reaktionerna än är, är de en nödvändig del av processen och kommer att gå över.

Historik

Zonterapi eller reflexologi som det också kallas är en behandlingsform som har existerat mycket länge inom olika folkmediciner. Det är troligtvis en av de äldsta där självläkningens principer tillämpas. En teori är att den uppstod i Kina för ca 5000 år sedan men har även använts av inka- och de nordamerikanska indianerna. Den äldsta dokumentationen av zonterapi har grävts fram i Egypten och härrör från omkring 2 500 - 2 330 f.kr.

Praxis Vertebralis

Praxis vertebralis eller neurologisk fotzonterapi som det också kallas är en metod som härstammar från de gamla grekernas kunskap om ryggraden och dess nervkoppling till kroppens olika delar.

Principen för Praxis vertebralis är hur ryggraden och ryggmärgen kontrollerar funktioner i kroppen via reflexer och impulser. Förändringar i ryggraden är orsaken till många problem och sjukdomar.

Behandling sker via fotens reflexområden och kan med fördel användas som komplement till traditionell fotzonterapi.