Midt i Sylling ligger de gamle erverdige lokalene til Fellesmeieriet. En gang i tiden ysteri med ostemodneri og et yrende liv. I dag er det leiligheter i 2. og 3. etasje, pauserom for Brakar, et kontor og lagerlokaler i 1. etasje. Xilhouette AS har denen eiendommen under omregulering for å endre formålet fra næring til bolig. Vi ønsker å få lys i alle vinduene og sikre at denne eiendommen blir bevart i god stand for flere generasjoner fremover. Vi ønsker å skifte platene på taket, vinduene og dørene slik at fasadene fremstår mer autentisk med slik det en gang var.

Meierigården nord Meierigården nord Meierigården nord Meierigården nord Meierigården nord En av Syllings mest staselige bygg