Midt i Sylling ligger de gamle erverdige lokalene til Fellesmeieriet. En gang i tiden ysteri med ostemodneri og et yrende liv. I dag er det leiligheter i 2. og 3. etasje, pauserom for Brakar, et kontor og lagerlokaler i 1. etasje. Xilhouette AS har denen eiendommen under omregulering for å endre formålet fra næring til bolig. Vi ønsker å få lys i alle vinduene og sikre at denne eiendommen blir bevart i god stand for flere generasjoner fremover. Vi ønsker å skifte platene på taket, vinduene og dørene slik at fasadene fremstår mer autentisk med slik det en gang var.

Meierigården nord Meierigården nord En av Syllings mest staselige bygg