Xilhouette AS bygger sammen med Bjøbo AS et lagerbygg på Gjellebekk Industriområde på 17.000 M2. Lageret skal huse Cater AS som er fullsortiments grossist innen mat til storhusholdning (kantiner, sykehjem, sykehus, restauranter, hoteller, gatekjøkken etc). Bygget vil ha store arealer for kjøl og frys i tillegg til tørrvarer og kontorer.

Byggeprosessen startet opp med grunnarbeidene i januar 2016 og bygget forventes ferdig sommeren 2017.