Bolstadgården Bolstadgården Bolstadgården Bolstadgården Bolstadgården Bolstadgården før riving
Bolstad bygg frA nORD Bolstad bygg frA nORD Bolstad bygg frA nORD Bolstad bygg frA nORD Bolstad bygg frA nORD Det gamle Bolstadhuset var høyt
Visualisering bygg Visualisering bygg Visualisering bygg Visualisering bygg Visualisering bygg Visualisering av nye bygg

Slik ser vi for oss at et nytt bygg på Bolstadtomta kunne blitt med parkeringskjeller og heids rett opp i etasjene samt utgang rett på gateplan. Med 8 meter gesimshøyde og 3M borte fra parkeringskjelleren blir leilighetene dyre. Når vi i tillegg blir pålagt å utbedre krysset ned til Nordhellinga drepes dette prosjektet. Prisene i Sylling er langt fra prisene i Drammen eller Tranby. Det vil sannsynligvis bli alt for dyre leiligheter å realisere dersom dette blir utfallet.

Bolstadgåden rommet en gang både kafeteria i kjelleren, Adas manufakturforretning og Herman Bolstads frukt og tobakk i 1. etasje samt to leiligheter i 2. og 3. etasje. Herman Bolstad drev også som sykkelreparatør i disse lokalene.

Bolstadgården brant den 20. februar 2009 og ble stående usikret til stor sjenanse for befolkningen i Sylling. Lier kommune ga pålegg om sikring av bygg eller riving den 21. august 2009. Daværende eier av bygget forsøkte å selge det kondemnerte bygget men ingen var interessert i å rydde opp. Et år etter brannen var det fortsatt ingen som hadde vist interesse for bygget. Xilhouette AS avholdt et møte med planavdelingen i Lier kommune i februar 2010. I dette møtet signaliserte Xilhouette AS at vi kunne være villig til å rydde opp i den usikrede brannruinen dersom vi fikk en lovnad om at vi kunne få tillatelse til å sette opp et nytt bygg på tomta like høyt som det som da stod der. Lier kommune forsikret om at vi kunne påregne dette. Daværende leder for planavdelingen ba oss å måle kotehøyden på mønet. Så ble gjort og Xilhouette kjøpte bygget den 02. mars 2010. Den 24. mars var hele brannruinen levert til gjennvinning.

Siden oktober 2012 har Xilhouette AS arbeidet med en omreguleringsprosess på denne tomta, primært for å regulere den fra næring til boligformål. Tanken vår er å lage leiligheter spesielt tilrettelagt for eldre mennesker i samarbeid med Skaar Sykehjem. Plasseringen er ideell med umiddelbar nærhet til sykehjemmet, post/butikk, buss og legekontor. I reguleringsplanen har Lier kommune begrenset byggehøyden til 8M gesimshøyde og dermed redusert utnyttelsen med en etasje i forhold til det gamle bygget. I tillegg har de kommet med pålegg om å utbedre krysset med nedkjørsel til Nordhellinga. Dette er så store økonomiske pålegg og begrensninger på utnyttelsen at vi sannsynligvis skrinlegger prosjektet med eldreleiligheter i Sylling. 

2 etg Bolstadgården 2 etg Bolstadgården 2 etg Bolstadgården 2 etg Bolstadgården 2 etg Bolstadgården Ingenting å si på utsikten fra Bolstadgården