Walleverken Teknik AB startades 1999 men har sitt ursprung från tidigt 40-tal.

Vi gör kundanpassade lösningar inom hydraulik, styr/reglerteknik och mekanik, vanligt är en kombination av alla områdena. Vi utför även underhåll, reparation, ombyggnad och installationsarbeten.

Vi är idag 11 anställda med bred kompetens och lång branscherfarenhet. Företaget är beläget i Jämjö, två mil öster om Karlskrona i Blekinge.

Ägare är Urban Svensson, vd.

Bland WTAB:s kunder kan nämnas: Marinen, Kustbevakningen, Kockums, ABB HVC, m fl.