Ubbe

Urban Svensson

vd

0708-499 630

urban@walleverken.se

*

Marcus Mayer

Vattenskärning/CAD

0733-153 667

marcus@walleverken.se

*

Martin Wester

Verkstad/montage

0708-597 697

martin@walleverken.se

*

Marie Svensson

Ekonomi

0708-559 558

marie@walleverken.se