1940 startades AB Walleverken av Vallentin Svensson, farfar till nuvarande delägaren Marie Svensson och far till tidigare ägaren Uno Svensson.

40-talet bestod av åkeri, bilverkstad samt även bensin- och bilförsäljning.

50-talet började man tillverka bland annat stenröjningsmaskiner och brädgårdstruckar (hydraulik).

60-talet tillverkades lastmaskiner, dom första mobila barkningsmaskinerna (totalt tillv ca 350 maskiner), hydraulisk utrustning för fiskebåtar (ex styrmaskiner, vinschar och långrevsupptagningsmaskiner) och skjutbaneutrustningar (ca 400 utrustningar).

70-talet utvecklades bland annat mobila maskiner för målning av trafiklinjer med vanlig färg och termoplast. Bröderna Uno och Kurth Svensson övertar företaget från sin far, Uno ansvarar för den mekaniska tillverkande sidan och Kurth för personbils-, traktor- och lastbilsreparationer.

80-talet ökade försäljningen av marin och militär utrustning med mekanik, hydraulik och styrteknik. Industriförsäljning av hydraulisk utrustning fick en ökad omfattning.

90-talet fortsätter marin, militär och industriförsäljning med en inriktning på mer komplexa system. Ny teknik i form av vattenskärningsutrustning införs.

2000-talet Walleverken Teknik AB startas (WTAB)
Den under många år samlade erfarenheten i gamla Walleverken finns nu i WTAB. Nya ägare är Urban Svensson - vd, och Marie Svensson - ekonomiansvarig, båda tidigare anställda i AB Walleverken.