Välkommen!

Svippcon AB är ett entreprenadföretag inom mark och skog.

Vi utför grävarbeten, vägar, byte av vägtrummor, skogsbilvägar, dränering av åkermark och husgrunder.

Grunder med albabalk färdiga för gjutning av platta.

Planering av tomter och anläggning av gräsmattor. Stenläggning.

Återställande av körskador.

Inom skog utför vi mindre avverkningar och gallringsarbeten. Röjning.

Huggning av vindfällen och barkborreträd. Utkörning av virke med traktor och skogsvagn.

Det ger mindre körskador.

PEFC certifierade genom prosilva.

Vi säljer och gräver ner Biokub,s minireningsverk!

Se deras olika lösningar på länken här nedanför

https://biokube.se/

Hör av er via telefon, mejl eller sms för ytterligare information, priser eller offert!

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Viltvatten, Fiskdamm, Lona Projekt

I samband med våra arbeten kan du köpa markrör, dränering, rörkopplingar. markduk, marksten, elkabel, elrör, pemslang, pemkopplingar, krossmaterial mm.