När du dränerar din husgrund är det viktigt att dräneringen blir nedgrävd på rätt djup och har rätt fall. Man separerar dränering och dagvatten för att undvika att regnvatten från tak ska gå bakvägen in i dräneringen vid kraftigt regn. Man sätter en pumpbrunn emellan som fungerar som ett vattenlås. Det är också viktigt att grunden blir rengjord från smuts och gamal tjärbeläggning. Minst 90% ska bort för att difusionen ska fungera orderntligt. Vi fräser väggarna med en fräs till grävmaskinen.  Kostnaden för den enklaste typen av dränering kostar ca 3000 kr per löpmeter grund. Om grunden är 9 m lång och 5 m bre blir det 9 + 9 + 5 +5 = 28 m X 3000 kr =  84 000 kr minus rotavdrag för arbetskostnaden. Men vid besvärliga markförhållanden kan det kosta det dubbla. Behövs det sprängning mm kan det kosta ytterligare.