Historiken bakom SVIPPCON AB

SVIPPCON startades 2015-10-01.  2017-01 ombildades företaget till aktiebolag. SVIPPCON står för Skog Vatten Inventering Provtagning Planering och Consulting. Min far startade 1973 HE-MA grävmaskiner samtidigt som han bedrev Jord och skogsbruk med kor och mjölkproduktion. Så man har växt upp med jord och skogsbruksarbete. Maskiner och lastbilar. 1980 började jag använda motorsåg i skogsbruket. 1981-82 läste jag 40 veckor vid Södravikens skogsbruksskola. Juni 1982 fick jag fast anställning som ackordshuggare vid Billeruds skogsrevir i Borgvik. 1986 hade de moderna skördarna tagit över jobbet och jag flyttades till vedmottagningen vid Gruvöns Bruk. 1993-1996 läste jag Miljövård samt Vilt och Naturvård vid Klarälvdalens folkhögskola. 1996-1998 jobbadejag vid Stora Ensos förvaltningskontor i Säffle med nyckelbiotopsinventeringar, ekologisk landskapsplanering, certifiering av skogsbruket, inventering av tjäderspel, instruktör för naturhänsyn i skogsbruket, skogsinventering och kartering.

1998-01 började jag studera vid Lunds Yrkestekniska Högskola till drifts och produktionsingenjör inom pappers och massaindustrin. Tog examen år 2000-06.

Jag har även läst maskinteknisk utbildning och certifierat mig som grävmaskinist, lastbilschaufför, hjullastarförare, vattenprovtagare enligt SIFU,s standard. Elfiske, fisketillsyn, jakttillsyn, naturvårdsvakt mm

Är certifierad enligt PEFC genom prosilva för skogsbruk. Använder miljöoljor och miljöglykol.

Min fars morfar var i slutet av 1800 talet med och körde ångdriven grävmaskin som gick på räls vid byggnation av järnväg i USA. Så grävmaskinister har funnits i släkten från den första grävmaskinen uppfans.