Velkommen

  • Program
  • Studiearbeidet
  • Styret
  • Reisekomiteen
  • Vedtekter
  • Årsmøter og protokoller

Velkommen til Pensjonistuniversitetet Nordstrand/Ljan som er er en ideell, frittstående forening. «Formålet er å være et forum for formidling av kultur og kunnskap til medlemmene og andre interesserte.  PU skal stimulere sine medlemmer til en aktiv tilværelse.  PU er en religiøs og politisk uavhengig forening». Dette søkes oppnådd ved åpne møter med foredrag/kåserier, ved studiegrupper og reiser/turer. Alle over 60 år kan bli medlemmer. De åpne møtene holdes i Menighetssentret til Nordstrand Kirke (ligger ved siden av kirken), kl. 12.00. Møteavgift kr. 40,- for medlemmer, kr. 100,- for ikke-medlemmer. Dette inkluderer enkel servering (kaffe/te og kringle) fra kl. 11.30.

Ønsker du å bli medlem så kontakt oss på vår e-postadresse: post@punordstrand-ljan.no

NB! For å lette arbeidet med å informere våre medlemmer om møter, turer, osv. ber vi dere å sende deres e-post adresse til e-postadressen nevnt ovenfor.

SISTE NYTT:

18.12.2019:  PU-reisen til Lisboa. Styret har besluttet å subsidiere PU-reisen 2020 for medlemmer med 2.500 kroner. Ny pris (for medlemmer) er 10.750 kroner. Oppdatert påmeldingsinformasjon finner du under Reisekomiteen

15.12.2019: Studiegruppene starter igjen tidlig i januar.  Mer info under Studiearbeidet

15.12.2019: Fullstendig vårprogram 2020, samt link til vårens brosjyre, er lagt ut på hjemmesiden - du finner det under Program. Det blir sendt medlemmene tidlig i januar.

28.11.2019:  PU-reisen 2020 går til Lisboa 2 - 6 mai. Påmelding innen 10 januar. Mer informasjon finnes under Reisekomiteen

28.11.2019: Vårprogrammet 2020 er klart: 27 januar: Eventyret om klippfisken (Karsten Alnæs), 24 februar: Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i (Cecilie Arentz-Hansen), 30 mars: Menneskets grunnstoffer, byggeklossene vi og verden er laget av (Anja Røyne), etterfulgt av Årsmøte, og 27 april: Kampen mot falske nyheter og desinformasjon (Erik Bolstad). Det detaljerte programmet blir lagt ut i midten av desember, og sendt medlemmene tidlig i januar

9.7.2019:  PUs høstprogram er tilgjengelig elektronisk. Linken finner du under Program. Her ser du også når Studiegruppene starter.

13.06.2019: Høstprogrammet for 2019 er nå klart - du finner det under Program. Det blir sendt PUs medlemmer i midten av august. 

25.03.2019: På årsmøtet 25 mars 2019 ble det sittende styret, samt revisor og valgkomite, gjenvalgt. Protokoll fra årsmøtet finner du her

26.02.2019: Invitasjon til PU-årsmøtet 25 mars, samt årsberetning og endringsforslag til vedtektene, er under utsending til PUs medlemmer. Du finner det også under Årsmøter og protokoller