Pensjonistuniversitetet (PU) har en rekke studiegrupper innen ulike området. Studiegruppene kan ha inntil 10 deltakere, og alle må være medlem av PU. Møtene holdes i Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, annenhver uke. Det er ikke nødvendigvis noen i gruppen som er «spesialist»/fagmann på gruppens tema. Man bruker gjerne bøker/studiemateriell som grunnlag for møtene hvor man utdyper/diskuterer de ulike temaene. Enkelte ganger kan gruppens medlemmer få i oppgave å finne frem/utdype stoff og formidle dette til resten av gruppen. For tiden har man grupper med nedenstående temaer. Hvis man ønsker andre temaer, er det mulig å starte nye grupper. Man tar da kontakt med PU’s studiekoordinator (se kontaktdetaljer nederst på siden) for mer informasjon.

STUDIEGRUPPER:

Litteratur I:

Leder: Karin Arnø. Tlf. 952 39 394

Tirsdager kl. 15.30. Semesterstart: 18/8

Litteratur II:

Leder: Wenche Hellerud. Tlf. 907 87 532

Tirsdager kl. 13.45. Semesterstart: 18/8

Litteratur III:

Leder: Lise Eng. Tlf. 976 70 621 (Ny leder fra høsten 2020)

Torsdager kl. 13.30. Semesterstart: 20/8

Historie:

Leder: Ellen Dahl. Tlf. 478 64 013

Tirsdager kl. 13.45. Semesterstart: 18/8

Filosofi I:

Leder: Anne Marie Skumlien. Tlf. 950 73 500

Tirsdager kl. 13.45. Semesterstart: 25/8

Filosofi II:

Leder: Siri Bratlid. Tlf. 452 25 073

Tirsdager kl. 15.30. Semesterstart: 25/8

Kontakt:

Studiekoordinator Elling Lundesgaard. Tlf. 934 87 030