PU Nordstrand har for tiden (desember 2020) 6 aktive studiegrupper som normalt møtes annenhver uke, 8/9 ganger høst/vår. Møtene holdes i Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6. Deltagerne må være medlem av PU. Det er 3 litteraturgrupper, 2 filosofigrupper og 1 historiegruppe. Når dette skrives er det 52 deltagere i gruppene. Det har vært interesse for å starte en ny historiegruppe, men dette har ennå ikke kommet i gang. Interesserte kan ta kontakt med studiekoordinator. Det kreves ingen spesielle fagkunnskap for å delta i gruppene, men det er jo en fordel med interesse for fagfeltene. Gruppene arbeider på forskjellige måter når det gjelder valg av tema og diskusjon. De velger selv hva de vil fordype seg i og hvordan de jobber. Som oftest vil en av deltagerne ha ansvaret for å lede dagens tema. Du kan ta kontakt med PUs studiekoordinator (se kontaktdetaljer nederst på siden) eller gruppelederne for mer informasjon.

STUDIEGRUPPER:

Studiestart var planlagt første uke av januar 2021, men vi avventer nye retningslinjer fra myndighetene.

Litteratur I:

Leder: Karin Arnø. Tlf. 952 39 394 - Tirsdager kl. 15.30.

Litteratur II:

Leder: Wenche Hellerud. Tlf. 907 87 532 - Tirsdager kl. 13.45.

Litteratur III:

Leder: Lise Eng. Tlf. 976 70 621 - Torsdager kl. 13.30.

Historie:

Leder: Ellen Dahl. Tlf. 478 64 013 - Tirsdager kl. 13.45.

Filosofi I:

Leder: Anne Marie Skumlien. Tlf. 950 73 500 - Tirsdager kl. 13.45.

Filosofi II:

Leder: Siri Bratlid. Tlf. 452 25 073 - Tirsdager kl. 15.30.

Kontakt:

Studiekoordinator Elling Lundesgaard. Tlf. 934 87 030 - elling.lundesgaard@vikenfiber.no