Pensjonistuniversitetet (PU) har en rekke studiegrupper innen ulike området. Studiegruppene kan ha inntil 10 deltakere, og alle må være medlem av PU. Møtene holdes i Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, annenhver uke. Det er ikke nødvendigvis noen i gruppen som er «spesialist»/fagmann på gruppens tema. Man bruker gjerne bøker/studiemateriell som grunnlag for møtene hvor man utdyper/diskuterer de ulike temaene. Enkelte ganger kan gruppens medlemmer få i oppgave å finne frem/utdype stoff og formidle dette til resten av gruppen. For tiden har man grupper med nedenstående temaer. Hvis man ønsker andre temaer, er det mulig å starte nye grupper. Man tar da kontakt med PU’s studieleder (se kontaktdetaljer nederst på siden) for mer informasjon.

STUDIEGRUPPER:

Litteratur I:

Leder: Karin Arnø.Tlf. 952 39 394

Tirsdager kl. 15.30. Semesterstart: 7/1

Litteratur II:

Leder: Wenche Hellerud.Tlf. 907 87 532

Tirsdager kl. 13.45. Semesterstart: 7/1

Litteratur III:

Leder:Turid Solaas.Tlf. 924 58 385

Torsdager kl. 13.30. Semesterstart: 9/1

Historie:

Leder: Ellen Dahl.Tlf. 478 64 013

Tirsdager kl. 13.45. Semesterstart: 7/1

Filosofi I:

Leder:Anne Marie Skumlien. Tlf. 950 73 500

Tirsdager kl. 13.45. Semesterstart: 14/1

Filosofi II:

Leder: Sigmar Schulien. Tlf. 974 76 209 

Nestleder: Siri Bratlid.Tlf. 452 25 073

Tirsdager kl. 15.30. Semesterstart: 14.1

Kontakt:

Studiekoordinator Solveig Ervik. Tlf. 975 27 406.