Velkommen

  • Program
  • Studiearbeidet
  • Styret
  • Reisekomiteen
  • Vedtekter
  • Årsmøter og protokoller

 

Velkommen til Pensjonistuniversitetet Nordstrand/Ljan som er er en ideell, frittstående forening. «Formålet er å være et forum for formidling av kultur og kunnskap til medlemmene og andre interesserte.  PU skal stimulere sine medlemmer til en aktiv tilværelse.  PU er en religiøs og politisk uavhengig forening». Dette søkes oppnådd ved åpne møter med foredrag/kåserier, ved studiegrupper og reiser/turer. Alle over 60 år kan bli medlemmer. De åpne møtene holdes i Menighetssentret til Nordstrand Kirke (ligger ved siden av kirken), kl. 12.00. Møteavgift kr. 40,- for medlemmer, kr. 100,- for ikke-medlemmer. Dette inkluderer enkel servering (kaffe/te og kringle) fra kl. 11.30.

Ønsker du å bli medlem så kontakt oss på vår e-postadresse: post@punordstrand-ljan.no


NB! For å lette vårt arbeide med å informere våre medlemmer om møter, turer, osv. ber vi dere å sende deres e-post adresse til e-postadressen nevnt ovenfor.

 

SISTE NYTT:

5.11.2018:   PU-reisen 2019 går til Island 20 - 24 mai. Påmelding innen 8 januar. Mer informasjon finnes under Reisekomiteen

29.10.2018: Årsmøtet for 2019 blir 25 mars. Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må skriftlig være styret i hende senest 1 januar 2019.

27.08.2018: PU-programmet for høsten 2018 er nå under utsending til medlemmene

27.08.2018: Det endelige PU-programmet for høsten 2018 er klart - oktober-foredragsholder blir Øystein Dahle. Det reviderte programmet finnes her