Velkommen

  • Program
  • Studiearbeidet
  • Styret
  • Reisekomiteen
  • Vedtekter
  • Årsmøter og protokoller

 

Velkommen til Pensjonistuniversitetet Nordstrand/Ljan som er er en ideell, frittstående forening. «Formålet er å være et forum for formidling av kultur og kunnskap til medlemmene og andre interesserte.  PU skal stimulere sine medlemmer til en aktiv tilværelse.  PU er en religiøs og politisk uavhengig forening». Dette søkes oppnådd ved åpne møter med foredrag/kåserier, ved studiegrupper og reiser/turer. Alle over 60 år kan bli medlemmer. De åpne møtene holdes i Menighetssentret til Nordstrand Kirke (ligger ved siden av kirken), kl. 12.00. Møteavgift kr. 40,- for medlemmer, kr. 100,- for ikke-medlemmer. Dette inkluderer enkel servering (kaffe/te og kringle) fra kl. 11.30.

Ønsker du å bli medlem så kontakt oss på vår e-postadresse: post@punordstrand-ljan.no

NB! For å lette arbeidet med å informere våre medlemmer om møter, turer, osv. ber vi dere å sende deres e-post adresse til e-postadressen nevnt ovenfor.

 

SISTE NYTT:

9.7.2019:  PUs høstprogram er tilgjengelig elektronisk. Linken finner du under Program. Her ser du også når Studiegruppene starter.

13.06.2019: Høstprogrammet for 2019 er nå klart - du finner det under Program. Det blir sendt PUs medlemmer i midten av august. 

25.03.2019: På årsmøtet 25 mars 2019 ble det sittende styret, samt revisor og valgkomite, gjenvalgt. Protokoll fra årsmøtet finner du her

26.02.2019: Invitasjon til PU-årsmøtet 25 mars, samt årsberetning og endringsforslag til vedtektene, er under utsending til PUs medlemmer. Du finner det også under Årsmøter og protokoller

27.12.2018: Studiegruppene starter igjen tidlig i januar - ny historiegruppe ønskes etablert! Mer info under Studeiarbeidet

27.12.2018: Fullstendig vårprogram 2019 er lagt ut på hjemmesiden - du finner det under Program. Det blir sendt medlemmene tidlig i januar

29.11.2018: Vårprogrammet 2019 er klart: 28 januar: Oktoberrevolusjonens fremste kvinner (Anne Synnøve Simensen), 25 februar: Å forføre sitt publikum (Lars Sørbø), 25 mars: Et skråblikk på politikk (Fabian Stang) og 29 april: Mennesket - bedre enn sitt rykte (Dag O. Hessen). Det detaljerte programmet blir lagt ut i midten av desember, og sendt medlemmene tidlig i januar

5.11.2018:   PU-reisen 2019 går til Island 20 - 24 mai. Påmelding innen 8 januar. Mer informasjon finnes under Reisekomiteen