Velkommen

  • Program
  • Studiearbeidet
  • Styret
  • Reisekomiteen
  • Vedtekter
  • Årsmøter og protokoller

 

Velkommen til Pensjonistuniversitetet Nordstrand/Ljan som er er en ideell, frittstående forening. «Formålet er å være et forum for formidling av kultur og kunnskap til medlemmene og andre interesserte.  PU skal stimulere sine medlemmer til en aktiv tilværelse.  PU er en religiøs og politisk uavhengig forening». Dette søkes oppnådd ved åpne møter med foredrag/kåserier, ved studiegrupper og reiser/turer. Alle over 60 år kan bli medlemmer. De åpne møtene holdes i Menighetssentret til Nordstrand Kirke (ligger ved siden av kirken), kl. 12.00. Møteavgift kr. 40,- for medlemmer, kr. 100,- for ikke-medlemmer. Dette inkluderer enkel servering (kaffe/te og kringle) fra kl. 11.30.

Ønsker du å bli medlem så kontakt oss på vår e-postadresse: post@punordstrand-ljan.no


NB! For å lette vårt arbeide med å informere våre medlemmer om møter, turer, osv. ber vi dere å sende deres e-post adresse til e-postadressen nevnt ovenfor.

 

SISTE NYTT:

13.07.2018: PU-foredraget for oktober 2018 blir endret, siden Thorvald Stoltenberg er gått bort. Styret arbeider med å finne en ny foredragsholder.

04.07.2018: PU-turen 2018 til Warszawa ble omtalt i Nordstrands Blad 21 juni - artikkelen finner du her (og under Reisekomiteen

25.06.2018: Studieprogrammet høsten 2018 er klart - her er det. Blir sendt ut sammen med resten av høstprogrammet i august.

16.06.2018: PU-programmet for høsten 2018 er klart - du finner det her. Det blir sendt medlemmene tidlig i august

19.03.2018: Nytt styre valgt på Årsmøtet 19 mars 2018 - det nye styret finner du her. Det er også publisert i Nordstrands Blad

27.02.2018: Velkommen til PUs Årsmøte 2018 - 19 mars kl. 13. Innkalling og Årsberetning 2017 er sendt alle medlemmene pr. post, og finnes også her