I Johannisbäck nära sjön Långforsen planeras för nyproduktion av två stycken enbostadshus med tillhörande garage. De två tomterna ligger mycket naturtskönt i nära anslutning till Natura 2000-området Salakalken i Sala kommun.
(se övre delen på kartbilden till höger) - Johannisbäcksvägen 12 och 14.

Ytterligare två stycken tomter enligt detaljplan utmed Uthusvägen står byggklara. Uthusvägen 4 och 6. Även intillliggande fastighet på Måns-Olsvägen 53 finns till försäljning. (se nedre delen på kartbilden till höger)
Länk till Måns-Ols vägen 53

Samtliga fastigheter anslutes till kommunalt vatten och avlopp.

För mer information gällande tomter i Johannisbäck vänligen kontakta
Per Höglund, tfn 070-650 80 61 alt maila per@mbarkitekthus.se

Unikt erbjudande i Johannisbäck - Måns Ols

Klicka för förstoring