Just nu utvecklas och planeras för ett flertal parhus/bostadsrätter i Ransta i Sala kommun. Bostadsrätt är en trygg boendeform med lagom blandning av frihet och ansvar.

Bostäderna innefattar en- och tvåvåningsbostadshus innehållande lägenheter om två rum och kök med fristående förrådsbyggnader.

I Ransta finns flertalet verksamheter. Dels kommunala med en nybyggd skola för åk F-6, bibliotek samt en nybyggd idrottshall. Här finns även bl a mekanisk industri, elfirma, matvarubutik, drivmedelsanläggning och pizzeria.

Tillgången till kollektivtrafik är god, både buss och tåg. En förlängning av perrongen och kommunens detaljplanering av pendlarparkering i anslutning till den nya perrongen gör att de nya Mälartågen kan utnyttjas maximalt.

Boende i bostadsrättsform kan också komma att bli aktuella i Kumla Kyrkby framöver. På Prästgärdet, Skärvstensvägen med vidunderlig utsikt över gärden och ängar i härlig lantlig miljö planeras för tvålägenhetshus i två plan, ett på vardera tomt med tillhörande carport/förråd.

Ytterligare projekt är under projektering i centralorten och dess närhet och presenteras inom kort.

Vid intresse för boende i nyproducerade bostadsrätter och äganderätter, vänligen kontakta Per Höglund, 070-650 80 61 alt. maila per@mbarkitekthus.se

Ransta - Envåningsbostadshus med tre lägenheter om två rum o kök

                    

Kumla kyrkby - tvålägenhetshus i två plan med tillhörande carport/förråd
Bilderna refererar till liknande produktioner