Mälarbygdens Arkitekthus AB har lång och samlad erfarenhet av nybyggnation av bostäder. Vi har under många år i branschen producerat arkitektritade hus och följt marknaden i tiden för design och arkitektur.

Sala är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Staden har goda kommunikationer och ligger centralt belägen i regionen. Vår vision är att vara med och utveckla vårt samhälle. Att skapa nya områden för människor att leva och bo i. Vi arbetar med att leda och föra in Sala i framtiden där bostadsutvecklingen är viktig.

Välkommen att hitta ditt nya hem genom oss!