"UTRYMNINGSVÄGAR ÄR INTE VIKTIGA VID EN BRAND, ELLER?"

 

 

Den klassiska markeringen av utrymningsvägar tar endast hänsyn till spänningsbortfall

 

Konventionell nöd- och säkerhetsbelysning är avsedd att belysa utrymningsvägar vid strömavbrott och att visa vägen ut ur en byggnad med nödutgångsarmaturer och vägskyltar. Detta regleras av många standarder och föreskrifter. Statiska nödutgångsarmaturer, som vanligtvis monteras högt upp på väggarna, visar dock bara en förutbestämd utrymningsväg från varje punkt i byggnaden. Byggnormen förutsätter att den kortaste utrymningsvägen är den lämpligaste och att den förblir tillgänglig i en nödsituation. Detta är dock inte alltid fallet.


Vid en brand kan utrymningsvägarna blockeras av rök, eld eller andra faror. Statisk nödbelysning kan inte reagera på denna fara och kan under vissa omständigheter till och med leda personer som evakueras in i ett branddrabbat område. Även när faran har identifierats har människor svårt att orientera sig för att hitta en alternativ utrymningsväg (desorientering). Dessutom är det svårt att orientera sig och ta sig ut ur det omedelbara riskområdet när rök gör det svårt att se de lagstadgade nödutgångsarmaturerna som sitter högt upp på väggarna.

"Men om det föreskrivna syftet med nödbelysningen endast är att belysa vissa områden vid strömavbrott och brand inte spelar någon roll, varför förlägger vi då dyra E30-kablar för nödbelysning?"

 

 

Är statisk vägledande markering fortfarande lämplig idag?


Nej, statisk utrymningsskyltning är inte längre lämplig för vår tid. Men varför är det så? Under de senaste åren och årtiondena har brandskyddet fått allt större uppmärksamhet. Till exempel krävs strukturella åtgärder för att förhindra att bränder sprids vidare och tekniska åtgärder för att upptäcka händelser tidigt och automatiskt larma räddningstjänsten. Men skyltningen av utrymningsvägar har förblivit helt oförändrad av dessa förbättringar, och som ett resultat kan den till och med hota liv! Idag är de flesta moderna byggnader utrustade med ett brandlarmsystem.

Informationen om var branden är finns tillgänglig, men den används inte för att anpassa den vägledande markeringen och därmed vägleda människor till en säker väg ut ur byggnaden.
 

Det är dags att prova nya vägar!

Frågan om självräddning har högsta prioritet inom bygglagstiftning och arbetarskydd. En arbetsgivare måste se till att hans anställda och besökare kan sätta sig i säkerhet i händelse av fara, med andra ord att de kan rädda sig själva.
Statiska utrymningsskyltar kan i många fall inte uppnå detta skyddsmål.
  • Det är dags att kraven i bygglagstiftningen och arbetssäkerheten äntligen genomförs och att människor också kan rädda sig själva vid en brand

  • Det är dags att fokusera på människor och inte på materiella tillgångar

  • Det är dags att installera toppmoderna skyltar med utrymningsvägar i byggnader

  • Det är dags att vi tar vårt ansvar och gör den vägledande markeringen dynamisk med variabla pilriktningar!

 

Statisk vägledande markering hör till det förflutna. I dag är D.E.R. utformad med skyltar för utrymningsvägar med variabel pilriktning och information.

 

 

Med några få undantag bör utrymningsvägar i allmänhet markeras beroende på omständigheterna. Särskilt i byggnader med komplexa strukturer, en hög andel personer som inte känner till platsen eller personer med nedsatt rörlighet är det särskilt viktigt att ha tydliga och variabla skyltar för utrymningsvägar

 


Till dagens teknik hör dynamisk vägledande markering, som använder den tillgängliga informationen från en brandlarmanläggning för att leda människor ut i det fria eller till säkrade områden. Moderna nödbelysningssystem från INOTEC har redan funktionen för dynamisk utrymningsväg som standard. Med INOTEC-system kan du bestämma om en statisk eller en dynamisk, riktningsvariabel utrymningsarmatur ska användas i armaturkretarna blandat med både skyltar och nödbelysning utan extra kabeldragningskostnader jämfört med konventionella nödbelysningssystem. Om en byggnad kräver både nödbelysning och ett brandlarmsystem (eller andra system för riskdetektering) finns all nödvändig teknik tillgänglig. De behöver bara kommunicera med varandra.

En brandlarmanläggning är obligatorisk i många byggnader. Moderna säkerhetsbelysningssystem som INOTECs nödbelysningscentraler med FUSION-teknik kan kommunicera med larmsystemet. Tekniken för en högre säkerhetsnivå finns alltså ofta redan tillgänglig!

Låt oss använda den!

 

Den som alltid tar den korta flyktvägen får ta smällen! Dynamisk Escape Routing kan också användas som en kompensationsmetod i olika byggnadsscenarion

 

när längden på utrymningsvägarna överskrids

 

för (tillfällig) ändring av byggnadsanvändning

 

 

 

 

Den säkra vägen är viktigast, inte den kortaste!

 

 

 

 

 

för öppen konstruktion och ombyggnad

 

 

i kulturminnesmärkta byggnader.

 

 

 

 

Idag måste en säkerhetsljusanläggning inte bara fungera vid strömavbrott, utan även kunna användas i andra, mycket farligare situationer.

 

 

 

 

 

 

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen