Här hittar du en förteckning över planerade aktiviteter, även länkar till en del annan information.

Årsmöte genomförs i februari. Särskild kallelse sänds ut enligt stadgarna till medlemmarna.

Styrelsens sammanträden framgår av ”Styrelsemöten” . Inför mötena kan du som medlem lämna synpunkter eller frågor som du vill att styrelsen skall behandla. Kontakta sekreteraren eller hallstabk@hallstabk.se.

Vi försöker genomföra en klubbträff varje sommar. Datum och plats anslås på klubbhusets anslagstavla och på denna sida.

Arbetspass 2024

Hallsta Båtklubbs låga avgifter bygger på förutsättningen att tillräckligt många medlemmar hjälper till med klubbens skötsel genom att bidra med arbetspass. Förutom de planerade passen enligt nedan finns ofta andra uppgifter som kan utföras vid andra tidpunkter efter överenskommelse med respektive hamnkapten.

Datum för arbetspass i Hallstahamnen hittar du på denna sida, arbetspassen börjar klockan 10.00. De anslås dessutom på klubbhusets anslagstavla. 

Datum för arbetspass i Bolviken hittar du på denna sida, arbetspassen börjar klockan 10.00. De anslås i Bolviken samt på denna sida.

Utöver arbetsdagarna genomförs större arbetspass som kan kräva specialkompetens.

Hallsta Båtklubb, Tulkavägen 81, 763 34 Hallstavik 
E-post: hallstabk@hallstabk.se | Orgnr: 814400-0711

Styrelsemöten

  • 10 april

Arbetspass 2024

Hallstahamnen lördagar kl 10.00 - 14.00, Sven Olsson,
tel: 070-213 29 93

  • 20 april
  • 11 maj
  • 19 oktober

Bolviken lördagar kl 10.00 - 14.00, Ulf Bergström,
tel: 073-673 62 67

  • 20 april
  • 19 oktober

Hamnkaptenen i Bolviken, vill att Du som deltar ringer honom inför arbetspasset, detta för att kunna anpassa arbetet och fikat. 

Klubbträff

  • -

Övrigt

  • -