Välkommen!

Hallsta Båtklubb, en pärla i Roslagen. Vi är en båtklubb i norra Roslagen med hemmahamn i Hallstavik i position 60°04,26’N, 18°35,23’E. Vi har dessutom en hamn för mindre båtar i Bolviken längre ut i Edeboviken.

Klubben är en allmännyttig ideell förening vars ändamål och syfte är att främja båtlivsverksamhet i Hallstavik med omnejd och skapa förutsättning för en gemenskap mellan medlemmarna.

Klubben ska också kunna vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

Klubben kan genom dels eget aktivt engagemang, dels via Roslagens Båtförbund och Svenska Båtunionen föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.

Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen via Roslagens Båtförbund.

Ambitionen med hemsidan är att den ska ge information om Hallsta Båtklubb. Den ska vara en informationskanal mellan styrelsen och klubbens övriga medlemmar samt mellan klubbens medlemmar och dessutom ett fönster mot övrig båtlivsverksamhet.

Aktuellt juni 2024: Nu finns det endast ett fåtal större ledig bryggplats i Hallstahamnen. Hamnen i Bolviken har för närvarande tre bryggplatser lediga, anmäl intresse via hallstabk@hallstabk.se 

Kontakta oss

Hallsta Båtklubb
Tulkavägen 81
763 34 HALLSTAVIK

E-post: hallstabk@hallstabk.se

www.svenskasjo.se Svenska Sjö

Hallsta Båtklubb, 763 34 Hallstavik
E-post: hallstabk@hallstabk.se | Orgnr: 814400-0711

Inbjudan

Åk Roslagsloppet med din standarbåt. HBKs medlemmar inbjuds av ÖRK till deltagande.

Läs mer 

Tips!

Navigationsskolan tipsar om hur du kan lära dig de vanligaste knoparna på ett enkelt sätt.

Se tipsen

Information