Hallstahamnen Hallsta Båtklubb

Klubben

Klubben bildades 1935 och har successivt utvecklats genom mycket ideellt arbete av medlemmarna. Vi är nu ca 390 medlemmar och har en modern och ändamålsenlig hamnanläggning i Hallstavik med fyra flytbryggor i betong och 116 bryggplatser i olika storlekar mellan Y-bommar. Vi har en stationär kran, som klarar 8 ton samt traktor och vagnar för transport till uppläggningsplatser både utom- och inomhus av båtar som inte har egna vagnar. Vi har även ett klubbhus för möten och samkväm.

Förutom hamnen i Hallstavik har vi en hamn i Bolviken i norra delen av Edeboviken med två flytbryggor och plats för 56 mindre båtar.

Vi stöder Hallsta Scoutkår med fri uppläggning och bryggplats för deras båtar.

Organisation

Klubben är organiserad med en styrelse om 7 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet som hålls i februari. Om du vill lämna förslag till bemanning av styrelsen kontaktar du valberedningen. För sjösättning och upptagning av båtarna och för transporter inom och utom hamnområdet finns ett antal kran- och traktorförare. När du behöver hjälp med kranen eller transporter kontaktar du någon av dessa förare. För varje brygga finns en bryggfogde som är sammanhållande för respektive brygga. Bryggfogden biträder hamnkaptenerna och ansvarar bland annat för att Y-bommar tas upp inför vintern och att de kommer på plats inför båtsäsongen. Klubben är i stor utsträckning beroende av ideellt arbete. Därför organiseras arbetspass för att underhålla och vidareutveckla klubben och klubbens anläggningar. Dessa arbetspass är dels av generell karaktär och genomförs vissa angivna dagar. Det genomförs även målinriktade arbetspass för att lösa vissa, specifika arbetsuppgifter. När generella arbetspass genomförs framgår på klubbens anslagstavla samt under ”Aktuellt”. Klubbens funktionärer hittar du under ”Organisation”.

Stadgar

Klubbens stadgar fastställs av två på varandra årsmöten eller extra möten, varav minst ett möte ska utgöras av årsmöte. Stadgarna ska godkännas med minst 2/3-dels majoritet. Aktuella stadgar hittar du under ”Stadgar”.

Ordningsregler

Klubbens ordningsregler är styrelsens sätt att mera i detalj reglera ambitionerna i stadgarna på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt samt för att säkerheten ska bli så optimal som möjligt. Ordningsreglerna utvecklas fortlöpande med hänsyn till erfarenhet och medlemmarnas behov. De aktuella ordningsreglerna finns i medlemsinformationspärmen i klubbhuset och här på hemsidan under "Ordningsregler".

Medlemsansökan

Du som vill bli medlem i vår klubb ska fylla i en medlemsansökan och skicka den till styrelsen. Blanketten hittar du till höger och i klubbhuset. Det är viktigt att du som ansöker har läst igenom klubbens stadgar och ordningsregler för att vara medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem.

Avgifter

Samtliga avgifter fastställs vid årsmöte och gäller för innevarande år. Aktuella avgifter finner du i listan till höger och i medlemsinformationspärmen i klubbhuset. Du kan också maila till ek@hallstabk.se om du har några frågor om avgifterna.

Kontakt

Vill du kontakta någon av klubbens funktionärer så klicka på ”Funktionärer” till höger. Du kan också skicka e-post till hallstabk@hallstabk.se 

Hallsta Båtklubb, Tulkavägen 81, 763 34 Hallstavik | E-post: hallstabk@hallstabk.se | Organisationsnummer: 814400-0711