Transport høne- og kyllinggjødsel

Vi tilbyr transport med traktor og krokløfttilhenger eller lastebil m/tilhenger, med tilhørende containere og maskinflak.
Krokløft er en fleksibel løsning for effektiv transport.

Vårt hovedfokus er her på transport av tørrgjødsel. Vi tilbyr transport med 22m3 containere fra kyllinghus/hønehus osv til tørke/lager/andre mottakere, gjerne i kombinasjon med lessing/utlessing. Fleksibilitet og konkurransedyktige priser.

Normalt transporterer vi mellom våre kunder og mottakere kunden har avtale med, til Norsk Naturgjødsel eller bønder som har ledig spreieareal.

Vi formidler også spredeareal på tørrgjødsel for de som ikke har annen avtale eller trenger mer, og er en betydelig aktør på området. Med vårt store kontaktnett har vi tilgang på ledig spredeareal blant annet på sørlandet. Faste konkurransedyktige priser på gjødseltransport gir forutsigbarhet sammen med langsiktig avtale. Vi ordner det meste !

Ta gjerne kontakt for uforpliktende tilbud på hva vi kan tilby for deg.

Annen transport

Containerene som kan settes av, eller maskinflaket, har nesten ubegrenset med bruksmuligheter. Eksempler på hva vi kan transportere:

- Korn fra jorde til mølle/mottak

- Hestegjødsel / annen type gjødsel

- Kompost

- Maskiner (maskinflak)

- Rundballer / firkantballer (høy/silo) Med / uten lasting.

- Trevirke / metall / avfall