Hva er Gudmestad Maskin ?

Gudmestad Maskin er en lokal landbruksentreprenør stasjoner på Nærbø i Hå Kommune på Jæren. Foretaket ble opprettet i 2005 og drives som et ENK.

Vi er en totalleverandør innenfor det som har med tørrgjødselhåndtering å gjøre og har over ti års erfaring med dette som spesialområde. Det gjør Gudmestad Maskin til en foretrukken samarbeidspartner innenfor kategorien.

VI operer over hele Jæren og områdene rundt (Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim etc.) samt transport over store deler av sør-norge

Gudmestad Maskin eies og drives av Tor Gudmestad.