Utstyr for energisparing og styring

Her presenteres produkter som kan hjelpe til å holde strømregningen mest mulig edruelig.

Våres invertere er valgt ut basert på kvalitet og funksjon og vil kunne gi forbrukeren mulighet til å både velge tidspunkt for når hen ønsker å bruke nettstrømmen, og velge maks nivå, såkalt Peak shaving

Varmepumpeteknikk er velkjent, men kanskje ikke like kjent at en også kan kjøpe VVB med slik teknikk. VVB bruker gjerne like mye strøm som hele leiligheten og da er det lurt å varme opp vannen mest mulig effektift. De som vil beholde eksisterende VVB lengst mulig kan med fordel tidstyre denne med vår timer/kontaktor/lastavbryter boks med strekkavlaster som enkelt settes i serie med eksistenden VVB. Still gjerne timeren slik at VVB kun er aktiv mellom kl. 03:00 og 06:00 og oppdag at dette kanskje er nok til varmt vann hele døgnet.

I tillegg tilbys utstyr for testing av battericeller etc.

lagt til handlevogn