Brukskällan har beviljats företagsstöd från Länstyrelsen. Projekt i landsbygdsprogrammet- Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Syftet med investeringen är fler små företag och jobb inom livsmedelsförädling. Målet med investeringen är att med större utrustning kunna öka produktionen och leverera den mängd som kunderna önskar. Slutdatum för investeringen är 2021-03-31.

Brukskällan har beviljats projekt och företagsstöd. Syftet med projektet är att Brukskällan ska vara tillgängligt för alla, göra att fler turister och besökare kommer hit och att det skapas en attraktiv och trevlig samlingsplats under helger, året runt. Det syftar också till att skapa arbetstillfällen och att ge oss möjligt att öka produktionen i bryggeriet.

Projektet har gjort det möjligt för oss att ta emot besökare året runt, och blir tillgängligt för alla. Vi har bland annat renoverat kök och bryggeridelen samt byggt flera nya toaletter och installerat värmesystem i delar av fastigheten.