Kontakt oss

Ikke vent med å kontakte oss!
Ring, send e-post eller besøk oss på:

Bergen Hovedbrannstasjon
Brannmenn mot kreft
Lungegårdskaien 44
5015 Bergen

Tlf.: +47 94507954
E-post: post@brannmennmotkreft.no