Overskrift

DONASJONSKONTO:

I forbindelse med at familien til Steinar Thunold ønsker støtte til Brannmenn Mot Kreft i stedet for blomster får vi flere henvendelser om kontonummer.

Donasjonskonto er 1503.83.68440

Alternativt på VIPPS 19386

Spørsmål kan rettes til Torkjell Helle 46746661d å klikke på Rediger i tekstens ramme

Overskrift

Årsmøte 2020

Da årsmøte måtte utsettes pga Covid 19 innkaller vi med dette til møte med ny dato.

Torsdag 04.06.2020 klokken 18.00 i Gamle hovedstasjonen i Bergen

Sakspapirene er tilgjengelig på vår hjemmeside.

NB! Årsmøte 2020 utsatt inntil videre grunnet korona- viruset.

Innkalling til årsmøte:

Sted: Gamle Hovedbrannstsjonen i Bergen

Dato:18.03.2020

Tid: 18.00 - 20.00

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder 
 3. Valg av møtereferenter
 4. Valg av protokollunderskrivere
 5. Årsberetning
 6. Regnskap 2019
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsette kontingent 2020
 9. Budsjett 2020
 10. Valg

Innkomne forslag må være styre i hende innen 04.03.2020

Sendes til: post@brannmennmotkreft.no

 ColosseumMann ColosseumMann ColosseumMann ColosseumMann ColosseumMann Ny avtale inngått for våre medlemmer hos Colosseum Mann

ColosseumMann

Brannmenn Mot Kreft har inngått avtale med ColosseumMann om reduserte priser på utvidet helsesjekk til våre medlemmer. Representanter for dem vil også bli med oss til Brann og Redning ( minst en av dagene). De av våre medlemmer som mangler digitalt medlemskort kan kontakte; torkjell.helle@brannmennmotkreft.no

NYHET I VÅR NETTBUTIKK

Sportshåndklær med trykk på begge sider i størrelse 70x140

Innstilling fra valgkomiteen og årsmelding

Klikk her for å laste ned årsmeldingen for 2018.  (PDF)

Leder: Tommy Kristofersen - gjenvalg for 2 år.

Nestleder: Hugo Hansen - ikke på valg ( 1 år igjen)

Kasserer: Erig Tang  - gjenvalg for 2 år

Styremedlem: Ole Andrè Olsvik - Gjenvalg for 2 år

Styremedlem: Terje Sørensen -  ikke på valg ( 1 år igjen)

Styremedlem : Lars Ottermo Gärtner - ikke på valg ( 1 år igjen)

Revisor: Vegard Aslaksen - ikke på valg ( 1 år igjen)

Revisor: Morten Frantzen - gjenvalg for 2 år

Valgkomite: Glenn Hamre - gjenvalg 2 nye år

Valgkomite : Kristoffer Iversen - ny for 2 år

Krefttyper godkjent hos NAV

2017 Beinmargskreft - Bergen

2017Kronisk Lymfatisk Leukemi - Bergen

2017Kronisk Lymfatisk Leukemi - Oppland

2018 Prostata - Nedre Romerike

2018 Prostata - Bergen

2018 Prostata - Asker og Bærum

2018 Non Hudgins ( lymfekreft) - Trondheim

2018 Non Hudgins ( lymfekreft) - Bergen

Innkalling til årsmøte:

Sted: Gamle Hovedbrannstsjonen i Bergen

Dato: 20.02.2018

Tid: 18.00 - 20.00

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder 
 3. Valg av møtereferenter
 4. Valg av protokollunderskrivere
 5. Årsberetning
 6. Regnskap 2018
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsette kontingent 2019
 9. Budsjett 2019
 10. Valg

Tirsdag 4. Okober arrangerer Brannmenn mot kreft støttekonsert på MadamFelle. Konsertstart vil bli 21:00. Biletter kan kjøpes hos Madamfelle. (Klikk på lenken)

Årets artister er: Claptrix, Sons Of Vanity & Vossa Rebels. Du kan lese mer om artistene på madamfelles hjemmesider (Klikk her for å gå driekte til artistene)

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, vi sees!

INNKALLIG TIL ÅRSMØTE

OPPDATERT 31.03.2018

INNKALLING ÅRSMØTE

TID: 12.04.2018, KL. 1730
STED: GAMLE HOVEDBRANDSTASJONEN I BERGEN

Det vil være en sosial samling med mat og drikke ca kl 1900 etter årsmøtet. For deltakelse på denne er det en egenandel på kr 200,- og bindende påmelding.

Påmelding til sosial samling til: lill.rustad@brannmennmotkreft.no


Saksliste til Årsmøte:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referenter
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av årsberetning for 2017
5. Innkomne forslag
6. Godkjenning av regnskap 2017
7. Kontingent
8. Budsjett 2018
9. Valg

STYRET

Til inntekt for saken vår auksjonerer vi bort en Shadow MC, som vi har fått donert! 

Auksjonen vil foregå under byLørdag på Torgallmenningen. Eksakt tidspunkt for auksjonen vil bli annonsert så snart programmet for byLørdag er spikret.

Ytterligere informasjon vil komme her eller på Facebook.

Meld deg på arragnementert ved å klikke her

Det kan lønne seg å lytte til brannfolkene

Brann i Hytte Foto: Roy Charlsen

Vågan kommune må nå utarbeide forholdene på den nye brannstasjonen etter å ha fått skillet mellom ren og skitten sone underkjent. Dette skriver Lofotposten i en artikkel denne uken. (Klikk her for å lese)

Det er bra at arbeidtilsynet har påpekt dette ovenfor Vågan brann- og feiervesen, men at dette ikke har vært planlagt bedre fra begynnelsen er trist. 

Allerede så tidlig som 18. november i 2013 påpekte daværende varabrannsjef Roy Charlsen til Lofotposten at dette var et problem ved den nye brannstasjonen. Brannvesenet hadde da meldt sitt rombehov til Vågan eiendom KF, men hadde ikke blitt lyttet til. Stasjonen ble så bygget uten en tilfredsstillende løsning for å ivareta sktten og ren sone inne på brannstasjonen. 

Til Lofotposten sa Roy i 2013:
Jeg mener det er svært viktig at vi i en innledningsfase kan påpeke arbeidsmessige forhold som både Arbeidstilsynet og andre har kommet med pålegg om. En annen sak er at vi har fokus på kreftfaren. Faren kan reduseres til et minimum ved at vi har klare skillelinjer mellom skitne og rene soner. Eksempelvis legger det seg alltid sot på biler og klær ved en brann. Dette er ofte kreftfremkallende partikler, sier varabrannmesteren.

Hadde Vågan eiendom KF lyttet til brannfolkene da de kom med innspill, ville de ikke ha vært i dagens situasjon der de må utbedre soneinndelingen, og brannfolkene hadde også hatt bedre og tryggere arbeidsforhold.

Brannmenn mot kreft jobber aktivt for å redusere kreftrisiko, og Roy har vært en viktig bidragsyter for oss. Vi er glad for at arbeidstilsynet nå tar tak i problemstillingen han belyste i 2013 og håper at våre kolegaer i Vågan brann- og feiervesen får skikkelige arbeidsforhold så snart som mulig. 

Les hele artikkelen fra Lofotposten 2013 her.

Roy Charlsen gikk bort etter kreftsyksom i 2016. Hans bidrag til Brannmenn mot kreft og brann-Norge var betydelig.  

Du kan lese mer om Roy og hans brennende engasjement her.

Nytt trenignstøy?

Trengstøy til nyttårsforsettet? Løp og kjøp!

Klikk her for å komme til salgssiden.

Vi auksjonerer bort motorsykkel! (Shadow)

PRESENTASJONER FRA VÅRT SEMINAR

Seminar

Vi har nå publisert alle presentasjonene som ble avhold på vårt seminar. 

KLIKK HER FOR Å GÅ TIL PRESENTASJONENE

ÅRSMØTE 2017

Innkalling til årsmøte for 2017 er sendt ut.

SAKSLISTEN er nå klar, og du kan finne denne ved å klikke på linken nedenfor.

KLIKK HER FOR Å GÅ TIL INNKALLINGEN (Og Saksliste)

DELTA PÅ SEMINAR?!

Klikk på bildet for å melde deg på!

Da har vi åpnet for påmelding på seminaret om "Brannkreft og preventive tiltak"!
Det er lagt opp til at dette seminaret skal bidra til økt kunnskap om hvilke preventive tiltak som fungerer, forskning gjort på ulike øvelsesfasiliteter, hvilket regelverk som gjelder innen arbeidsmiljøloven og hva som er gjort i ulike brannvesen med ulike forutsetninger (heltid- deltid).

Vi har også med forskere som skal informere om studier som settes i gang i Norge og erfaringer Arbeidstilsynet har gjort ifm tilsyn i norske brannvesen.

Det blir lagt opp til paneldebatt begge dagene hvor man får anledning til å stille spørsmål. Mer informasjon finner du på
www.deltager.no/brannkreft

KLIKK HER FOR Å SE INVITASJONEN

Informasjon om oss

Endre teksten og bilde ved å klikke på Rediger i rammen

Brannmenn blir i sin yrkeskarriere gjentatte ganger eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. Vi ferdes i miljøer der mange kreftfremkallende stoffer fins i langt høyere konsentrasjoner enn akseptabelt. Kjemikaliene kommer inn i kroppen via luftveiene, øyner, svelg og gjennom huden.

Eksempler på kjemikalier som en brannkonstabel blir utsatt for: Over 90% av brannene inneholder f.eks. Benzen ( Treitman et al. Am Ind Hygiene Assoc J.1980).

 • AsbestBenzen
 • Formaldehyd
 • Sot
 • Dieseleksos
 • Akrylnitril –butadien- Styren (ABS)
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner
 • Dioksiner
 • Bly
 • Arsen
 • Akrylamid

Brannfolk er generelt flinke til å bruke åndedrettsvern på brannstedet og har et godt fokus på å beskytte luftveiene sine. Utfordringen er større når tar vi av oss røykdykkerutstyret. Er vi flinke nok til å beskyttes oss på etterslokking, når brenselet fremdeles avgasser uforbrente kjemikalier? Hva gjør vi med forurensede klær etter en brann?

Brannbekledningen vi bruker har ingen barriære for å holde kreft- fremkallende kjemikalier borte fra huden. Det er i dag heller ingen standarder som regulerer dette. Brannbekledningen må puste for å slippe ut kroppsvarmen. Da kommer røyken og kjemikaliene inn på huden hvor den absorberes i kroppen. Disse kjemikaliene blir også værende i bekledningen etter brannen.

Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt.

Kreftfremkallende kjemikalier i brannrøyken er ikke til å unngå. Vi kan ikke elliminere risikoen, men vi kan redusere den.

Vi løper inn, for å redde liv og verdier, der andre løper ut. Dette er jobben vår. Dersom en brannmann eller kvinne utvikler kreft som følge av yrket, står vedkommende med dagens lovgivning ovenfor en umulig bevisbyrde for å kunne bevise at det er arbeidet som er årsaken

Brannmenn mot kreft har som formål å jobbe frem risikoreduserende- og forebyggende tiltak i forhold til kreftsykdommer. Dette sammen med risikoreduserende tiltak for andre sykdommer brannfolk er utsatt for å utvikle gjennom sitt yrke. Videre arbeider vi med at dem som blir rammet av de aktuelle sykdommer blir ivaretatt på en riktig måte.

Bli medlem og støtt et viktig arbeid!