Forebygging

I yrket som brannkonstabel kan man ikke beskytte seg 100% mot å bli eksponert for kreftfremkallende stoffer. Det man imidlertid kan gjøre er å jobbe preventivt, dette gjennom å begrense eksponering samt redusere risikoen ved å :

 • Sørge for å benytte åndedrettsvern så lenge du er i tvil om luften er forurenset
 • Kle seg korrekt for innsats. Bruke underbekledning med gode fukttransporterende egenskaper. Dette er viktig for å holde huden så tørr som mulig. Våt hud absorberer kreftfremkallende kjemikalier bedre enn tørr hud
 • Behandle skittent utstyr og bekledning som forurenset – vask heller for ofte enn for sjelden
 • Skape gode rutiner for behandling, vask og vedlikehold av verneutstyr og annet utstyr
 • Dusje og vaske seg så raskt som mulig etter innsats
 • Bruke eksosavtrekk på brannbilen og unngå unødig tomgangskjøring
 • Trene riktig og være i god form
 • Kosthold, være bevisst på å spise riktig
 • Stumpe røyken
 • Ikke nøle med å gå til legen hvis en føler noe er galt.

Kreft som yrkessykdom

Brannfolk har økt risiko for å få følgende typer kreft:

 • Multipelt Mylelom
 • non - Hodgkins Lymfekreft
 • Prostatakreft
 • Testikkelkreft
 • Hudkreft
 • Føflekk kreft (Malingt melanom)
 • Kreft i hjernen
 • Kreft i rectum, mage og tarmsystem
 • Leukemi