Legg til knappBrannmenn mot kreftPublisert av Torkjell Helle · 2 t ·

Årets Brann og Redning i regi av fagbladet Brannmannen nærmer seg. Brannmenn Mot Kreft vil også i år være på plass med stand, og retter en stor takk til arrangørene for den støtte de gir oss både til deltagelsen på dette seminaret, og støtte til andre ting vi har søkt om.

Forebygging

I yrket som brannkonstabel kan man ikke beskytte seg 100% mot å bli eksponert for kreftfremkallende stoffer. Det man imidlertid kan gjøre er å jobbe preventivt, dette gjennom å begrense eksponering samt redusere risikoen ved å :

 • Sørge for å benytte åndedrettsvern så lenge du er i tvil om luften er forurenset
 • Kle seg korrekt for innsats. Bruke underbekledning med gode fukttransporterende egenskaper. Dette er viktig for å holde huden så tørr som mulig. Våt hud absorberer kreftfremkallende kjemikalier bedre enn tørr hud
 • Behandle skittent utstyr og bekledning som forurenset – vask heller for ofte enn for sjelden
 • Skape gode rutiner for behandling, vask og vedlikehold av verneutstyr og annet utstyr
 • Dusje og vaske seg så raskt som mulig etter innsats
 • Bruke eksosavtrekk på brannbilen og unngå unødig tomgangskjøring
 • Trene riktig og være i god form
 • Kosthold, være bevisst på å spise riktig
 • Stumpe røyken
 • Ikke nøle med å gå til legen hvis en føler noe er galt.

Kreft som yrkessykdom

Brannfolk har økt risiko for å få følgende typer kreft:

 • Multipelt Mylelom
 • non - Hodgkins Lymfekreft
 • Prostatakreft
 • Testikkelkreft
 • Hudkreft
 • Føflekk kreft (Malingt melanom)
 • Kreft i hjernen
 • Kreft i rectum, mage og tarmsystem
 • Leukemi