Årsmøtet 2015

STYRET  2019

Leder Kjell Lunde
Nestleder Bjørn Årbu
Kasserer Per Olaf Klemsdal
Sekretær Elsie Brenne 
Sportslig leder Dag Brenås
Styremedlem Mari Anne Dyrlie
Styremedlem Roy Espenes 
Varamedlem Kjell Einar Andersen 
Varamedlem Irene Espenes
Varamedlem  Lea Taraldsvik