.... JUNI 2023........
VI  ER  I FERD MED Å LAGE NY HJEMMESIDE. HÅPER DEN ER KLAR I LØPET AV ET PAR UKER.
DENNE GAMLE siden er absolutt best på PC/pad (hvis du bruker mobil bør du å klikke på meny-tegnet (tre vannrette streker) oppe til venstre for å finne fram blant fanene.

.

.

.

Årsmøtet 28. mars kl 18.30

INNKALLING TIL ÅRSMØTET I VOL 28.mars kl 1830 i underetasjen i gml Varteig Rådhus (adm.bygget)
Følgende saker vil bli behandlet: Årsberetning, Regnskap, Planer, fastsette kontingent, budsjett, valg. 

BLI MED PÅ PINSELØPA PÅ HEDMARKEN

VOL satser på en fellestur til pinseløpene 4-6.juni, og "sponser" startkontingent, overnatting og ett fellesmåltid.
Vi har reservert endel (høystandard) hytter på Tangenodden camping www.tangenodden.no Se bildet: Campingen inn vika til venstre og to av løpene foregår oppe i høyden i bakgrunn. Løpet 2.pinsedag foregår på Løten. På internettsiden finner du også oversikt over hyttene, og ønsker du plass til bobil eller campingbil isteden så går det veldig bra. Pga reservasjon av hytter ønsker Kjell Einar en foreløpig påmelding innen 1.april.   Når det gjelder selve løpene er det god tid til å melde seg på (og trene litt først), men info om løpene finner du her

Du kan hente mer info på www.sarpsborgidretten.com og facebook: Stolpejakten Sarpsborg

DET ER SATT UT ENKEL STOLPEJAKT  (klikk på navnet under for utskrift)

- I HAFSLUNDSKOGEN 

- VED HANNESTAD SKOLE

Du kan også hente ut kart i postkasse ved "Møteplass Dumpa"
ved kunstisbanen på stadion

SARPSBORG O-LAG HAR OGSÅ TRENINGSTILBUD UTE
Kart kan hentes i postkasse ved SOL-hytta
eller kan lastes ned her

.

ÅRSMØTEPAPIRER 2020

1. Årsberetning  2019   klikk her 
2 Handlingsplan 2020  klikk her
3. Saksdokumenter ifm lovendring  klikk he
4. Valgkomiteens innstilling  klikk he

.

Innkalling til årsmøte i Varteig orienteringslag

 27.februar 2020, kl. 18.30

 Peisestua i Bygdehallen (kommunelokalet)

 

Dagsorden;

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent og protokollfører
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Godkjenne innkalling,  saksliste og forretningsorden
 5. Behandle årsberetning
 6. Behandle regnskap
 7. Behandle innkomne forslag.
 8. Lovendring
  Med bakgrunn i Norges Idrettsforbunds (NIF) endringer i lovnorm for idrettslag fremmer
  styret følgende forslag:
  NIFs nye lovnorm vedtas som Varteig O-lags lov kun med egne presiseringer i § 16
  2. Styrets forslag til presiseringer i § 16 angående styrets sammensetning, antall 
      styremedlemmer og antall år den enkelte velges for, fremlegges til årsmøtet.
 9. Fastsette medlemskontingent.
  Styret fremmer følgende forslag: «Kontingenten holdes uendret.
  200 kr for barn og ungdom (tom året de fyller 18 år) .
  400 kr for voksen (fom året en fyller 19 år).
  600 kr for familie (inntil to voksne og barn tom 18 år)».
 10. Vedta handlingsplan og budsjett
 11. Vedta lagets organisasjonsplan
 12. Valg

 Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være leder i hende senest 2 uker før møtet.

Saksliste og evt dokumenter legges ut på www.varteigolag.no

 Etter årsmøtet blir det oppdatering på sesongen, diskusjoner og bevertning.

 Styret

 

Det er trening på tirsdager som følger:

1800 For barn/ungdom: Aktiviteter ute og/eller inne (avhengig av været)
         For voksne: Joggetur

1900 Inne trening  for alle (sirkeltrening og innebandy)

2000 Enkel kveldsmat

Dette passer for alle - møt opp

.

.

FAMILIETUR TIL PINSELØPENE PÅ SKRIM-FJELLET

overnattingssted og løpsarena

Styret i VOL legger opp til at vi skal ha pinseløpene på Skrimfjellet som ÅRETS STORE FELLESTUR. VOL betaler selvsagt både startkontingent og overnattingen på Borgen Skisenter ved Svarstad. Der har vi holdt av et stort klubbhus der vi har 2 sovesaler og 1 mindre rom vi kan bruke til overnatting og senteret har madrasser til alle.

I tillegg har vi stort kjøkken, garderober og uteområde med grillmuligheter og evt plass til telt, campingvogn/bil e.l

DETTE PASSER FOR ALLE; ENTEN DE ER NYBEGYNNERE ELLER DREVNE O-LØPERE ELLER BARE ER SUPPORTERE. HOLD AV DATOENE

.

DE NYESTE NYHETER OG BILDER FINNER DU PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE OG PÅ MESSENGER-GRUPPA

Varteig OL`s Jubeileumsløp som var på søndag ble en suksess. Jubileumsløpet som ble arangert til minne om første gang Varteig idrett og orienteringslag arangerte o-løp gikk fra skolen.

Henrik F. Aarbu er tildelt det gjeve Skaukarenes krus for 2017.

Dvs at Henrik har sanket mest poeng gjennom hele sesongen i sin klasse.
Kruset deles ut til beste gutt og beste jente i D og H 12 og D og H 13-14.

Henrik hadde en imponerende vinner-rekke i 2017.
Se alle resultater til Skaukarenes krus her http://eventor.orientering.no/Standings/View/Series/372

Sist en Varting fikk dette kruset var Anders Lunde for over 25 år siden.

Skaukarene Østfold, er den del av en nordisk samling av "eksklusive" skaukarer som møtes 2 ganger i året for å mimre om "gamle" dager og bidra til at sporten videreføres. Av "aktive" VOLinger som er medlemmer kan nevnes Kjell A, Kjell L, Kjell E, Per O, Dag B, Roy E

Innkalling til årsmøte i Varteig orienteringslag

Innkalling til årsmøte i Varteig orienteringslag

 8. februar 2018, kl. 19.00

gml Varteig rådhus (under-etasjen)

 Dagsorden;

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden og stemmeberettige
 2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Behandle årsberetning
 4. Behandle revidert regnskap
 5. Behandle innkomne forslag.
 6. Fastsette medlemskontingent
  Styret fremmer forslag om at medlemskontingenten holdes uendret.
 7. Vedta handlingsplan og budsjett
 8. Valg

Saker som ønsket behandlet på Årsmøtet må være leder i hende senest 2 uker før.

Endelig saksliste og evt dokumenter legges ut på www.varteigolag.no

Etter årsmøtet blir det bevertning, diskusjoner og planlegging

Styret og valg

For valgene på årsmøtet 2018 gjelder:
Leder Kjell Lunde - på valg (for 2 år)
Nestleder Dag Andersen - ikke på valg (1 år igjen)
Kasserer Per Olaf Klemsdal - ikke på valg (1 år igjen)
Sekretær Elsie Brenne - på valg (for 2 år)
Sportslig leder Dag Brenås - ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem Mari Anne Dyrlie - ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem Roy Espenes - på valg (for 2 år) Varamedlem Kjell Einar Andersen - på valg (for 2 år)
Varamedlem Irene Espenes - ikke på valg (1 år igjen)


Revisor Finn Vestby - ikke på valg (1 år igjen) Revisor Bård Andersen - ikke på valg (1 år igjen) Vararevisor Oddvar Juliussen - ikke på valg (1 år igjen)  - 

Valgkomite
Leder Håvard Andersen 
Medlem Bjørn Aarbu - 
Medlem Ragnhild Brenås -
Varamedlem Geir Andersen - på valg (for 1 år)  rykker opp som medlem da Håvard har meldt seg ut av laget

TAKK FOR INNSATSEN PÅ O-FESTVALEN

TAKK FOR INNSATSEN!
Jeg vil med dette takke alle som hjalp til for at O-Festivalen 2016 i Sarpsborg ble et slikt flott
arrangement, noe alle de positive tilbakemeldingene fra NOF og deltakerne viser. Ikke minst var
sprinten i sentrum også en flott anledning til å markedsføre byen og byjubileet.
Jeg er imponert over oppslutningen fra TIL, VOL og SOL. At frivillige fra familie, jobb og sosiale
nettverk også stiller opp, er ikke mindre imponerende. Det viser potensialet klubbene har når de
løfter i flokk.
Noen i arrangørstaben har vært med i 4 år mens andre har kommet til etterhvert. Jeg vet at flere har
lagt ned mange hundre timer i planlegging og gjennomføring av arrangementet og i tillegg har tatt
seg fri fra jobben de siste ukene. Det vil nok fortsatt ta litt tid for noen å omstille seg etter
arrangementet.
I løpet av planleggingen og gjennomføringen har mange blitt bedre kjent med medlemmer fra de
andre klubbene, noe som også var en målsetning med arrangementet. Mange jeg har snakket med
forteller at gjennomføringen av dette arrangementet er et godt fundament for å utvikle et videre
samarbeide mellom klubbene.
Bring denne takk videre til alle som ikke nås direkte gjennom klubbene.

Tom Wahlgren
Leder hovedkomiteen

 

Hei

 Takk til Sarpsborg OL, Trøsken IL og Varteig OL for en flott O-Festival
Dere som får denne e-posten er noen av de mest sentral

En O-Festival består av en haug med arrangører, bring gjerne en takk fra NOF videre til alle
I løpet av helgen har jeg møtt mange blide og godt fornøyde deltakere
De fikk ulike utfordringer fra en lettløpt bysprint, via en relativt tøff langdistanse og en teknisk mellomdistanse
Bortsett fra i overkant krevende C-løper om lørdag så har det vært fine og varierte løyper
Det har vært flott arenaer både på Torget og på Rudskogen
Et bra arrangement skal også ha litt flaks med været, det traff bra i går
For mange gjenstår litt rydding så kan en ta sommerferie og slappe av

Tusen takk til dere og til klubben for arrangementene og et hyggelig samarbeide

 Jan Arild Johnsen
Arrangementsansvarlig
Norsk Orientering

INNKALLING TIL EKSTRA-ORDINÆRT ÅRSMØTE

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i VOL mandag 13.juni kl.19.00 i Varteig Rådhus, adm.bygningen.

O-lagene ble bedt om å behandle spørsmålet om å gå inn med aksjekapital (30 000)  i "VM orientering 2019 AS" i sine respektive lag.Saken må behandles på ekstraordinært årsmøte.
Bare denne ene saken til behandling. Informasjon om arrangementet og eierforhold blir gitt på årsmøtet.

leder

Etter møtet blir det gitt kort info om forberedelsene til O-festivalen

Innkalling til årsmøte i Varteig orienteringslag

 

7.mars 2016, kl. 19.00

 

Administrasjonsbygget, Varteig rådhus

 Dagsorden; 

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden og stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Behandle årsberetning 
 4. Behandle revidert regnskap 
 5. Behandle innkomne forslag.

            Styret fremmer forslag om fordeling av eventuelt overskudd  
            etter O-festivalen 2016; 1/3-del til kart (herunder skolekart),
            1/3-del til sportslig satsing, og
            1/3-del fordeles mellom de tre klubbene.

       6.  Fastsette medlemskontingent

       7. Vedta handlingsplan og budsjett 

       8.  Valg

 Etter årsmøtet blir det bevertning, premieutdeling fra klubbmesterskap og diskusjoner og planlegging.

 FORSLAG TIL SAKER MÅ VÆRE STYRET IHENDE SENEST 22.FEB

 

Tirsdager 1800 : Barn trener/leker inn, mens ungdom/voksne løper i skogen med lykt.  Kl 1900 er det styrketrening og deretter innebandy for alle aldre (vi har fra 4-83 år). KL 2000 er det kveldsmat for alle i "klubbrommet"

Tirsdagstreninga

Åpent klubbmesterskap i sprint

Resultatene finner du her:

http://eventor.orientering.no/Events/ResultList?eventId=6139&groupBy=EventClass

Løpet gikk på et helt nytt kart i Glengshølen og Opsund og bød faktisk på endel utfordringer (endel bomming)

Blodslitet - ikke nødvendigvis bare for o-eksperter og selvpinere lenger

HØSTENS VAKRESTE EVENTYR SKJER I FREDRIKSTADMARKA  LØR 17. OKT

Nytt i år er  Åpen klasser med lettere og kortere løyper ( 4,5 km).

Men fortsatt er det mulig å få litt "blodslit":  herrer Åpen 8,8 og Damer Åpen 7,5 km.

Åpen klassen er det fortsatt mulig å melde seg på, enten via eventor (se påmeldingsrubrikk ute til høyre) eller 1 t før start.

Påmeldingsfrist til ordinære klasser er utgått

Se innbydelsen her:

http://blodslitet.no/2014-06-23-12-58-14

DET BLIR GARANTERT MANGE VARTINGER OG GOD STEMNING PÅ SAMLINGSPLASS

DUGNAD PÅ BJØNNÅS

Det blir dugnad på Bjønnås, mandag  31.aug.  kl 1700. ta med grillmat og drikke til eget bruk. Grillene er varme. Det blir vedklyving/stabling og maling+ rydding inne.

VARTEIGLØPET 23. AUG


Varteigløpet ble arrangert på Høgheim, med Elsie som løpsleder og Kjell som løypelegger.  Det startet 153 personer , ca 20 gikk småtroll og 3 personer startet i N-lang/Stolpejoggen. 21 løpere fra det finske landslaget herjet øverst på reultatlista samt at 1 fra irland hadde funnet veien hit.

Vi har fått skryt fra flere at Varteig stort sett er den eneste klubben som alltid har resultatene på nett før løperne kommer ut av dusjen hjemme.

Resultater finnes her:

http://eventor.orientering.no/Events/Show/5003 


 

SJEKK SKOLEGÅRDSKART I SARPSBORG - NY FLOTT SIDE

SE DENNE SIDA: www.skoleorientering.no 

FARVEL TIL DE GAMLE LØPSDRAKTENE
Den nye løpsdrakta
De nye TYKKE overtrekksdraktene . (Fra styremøte på Bjønnås)

23 VOLinger på løp i Italia

Se bilder her (https://www.facebook.com/PWTOrienteering/timeline?ref=page_internal)
VOLingene og noen fra SOL deltok i 1. uka.

2. juli deltok 14 voksne og 2 barn fra VOL og SOL på Bjønnåsdugnad

Kjell Arne og Elsie sørger for at hytta får et nytt lag med beis

Dag A og Dag B sikrer taket mot lekkasjer

Både uteområdet og parkeringsplassen ble ryddet

FØLG  OSS  PÅ  FACEBOOK--

TURLØYPER

Aktiv Varting!

Vi i VOL bidrar til at turløyper blir merket, slik at tilgjengeligheten til vår flotte natur i Varteig, er lett tilgjengelig.

Link til turbeskrivelser og kart finner du her

lagt til handlevogn