TechPack AB

Tillverkning av förpackningar och förpackningsmaskiner

TechPack 2018 TechPack 2018 TechPack 2018 TechPack 2018 TechPack 2018 TechPack 2020
Corona Covid-19

TechPack Corona-update 211013

I takt med ökade vaccinationer öppnas världen upp mer och mer och håller saktligen på att återgå till ett mer normalt läge.

Även om Covid19 börjar släppa taget kvarstår problemen för många företag. Vi inom plastbranschen har enorma problem med höga råvarupriser, elpriser, fraktpriser m.m.

Råvarubristen gör att vi inte kan producera lika effektivt som vanligt vilket ger effekter på vårt utbud av produkter. Råvarutillverkarna hävdar Force Majeure vilket gör att vi inte kan göra mycket åt det. Situationen är allvarlig och de kraftiga prisökningarna är mer än vad vi och många andra inte klarar av. Vi hoppas nu på att marknaden kommer återgå till ett mer normalt läge inom några månader annars kommer det att generera ytterligare stora prisökningar inom hela branschen.  

För tillfället har vi ökat upp vårt lager av råvara men trots det måste vi hushålla med materialet vilket kommer ge fortsatta driftstörningar under en tid framåt. 

Välkommen till vår hemsida med webbutik!

OBS! Vår hemsida stödjer INTE Internet Explorer!

TechPack är ett av Sveriges ledande företag när det gäller förpackningar och förpackningsmaskiner. Vi har ett stort urval av svensktillverkade plastförpackningar samt ett stort sortiment av äggförpackningar, äggbrickor, äggkartonger och bärförpackningar m.m.

Kontakta oss

TechPack AB
Industrigatan 25
286 36 ÖRKELLJUNGA

Tel: 0435-779 690

Fax:0435-779 699
E-post: info@techpack.se

Org nr: 556592-5699