Service

*CORONAUPDATE 210208*

Under pandemin har många kunder fått vänta på service och det gör nu att vi har ett stort antal serviceuppdrag inom de närmaste månaderna.

Detta gör i sin tur att vi måste införa en prioriteringslista och i nuläget kan vi inte åta oss några som helst serviceuppdrag till kunder som inte har avtal med oss.

Vi beklagar och hoppas att vi kan jobba ifatt!

Service

Vi alla vet hur viktigt det är med service och en fungerande maskinpark.

TechPack är ett unikt företag som har egna tekniker, egen verkstad, egen maskintillverkning och maskinutveckling!

Vi servar både våra egna maskiner samt många andra förekommande fabrikat på marknaden! 

-

-

Priser för service:

                                Anbudskunder/avtalskunder                                              Övriga kunder

Startavgift                              0:-                                                                                   495:-

(Täcker kostnader för telefon, packning av bil, jourtid m.m.)

Timdebitering                       745:-                                                                               1095:-

(Minimumdebitering är 1 timme.)

Bilersättning/km                    6,0:-                                                                                 6,0:-

Samtliga priser exklusive moms i vanlig ordning.