Fujitsu 7460

A3 dokumentskanner 60 s/min

fujitsu fi-6770

Utgått A3 dokumentskanner, VELG Fujtsu FI-7700

fujitsu-fi7600

A3 dokumentskanner 80 s/ min

fujitsu fi-7480

A3 dokumentskanner 80 s/min

fujitsu fi-6400

A4 dokumentskanner 85 s/min

fujitsu fi-7700

A3 dokumentskanner 80 s/min inkl. flatbed .

Fujitsu fi-6670

A3 dokumentskanner 90 s/min, velg Fujitsu FI-7600

fujitsu fi-6800

A4 dokumentskanner 100 s/min

fujitsu fi-5950PS

A3 dokumentskanner 105 s/min