;

Avision Leverer:

  • Dokument skannere
  • Nettverkskannere
  • Bokskannere
  • Personlig skannere

Alle dokumentskannere og nettverkskannere skannere har 1 års garanti. Garanti tiden kan forlenges ved å bestille utvidet garanti til 3 eller 5 år.

 

Avision AD125

A4 dokumentskanner 25 s/min

Avision FB2280e A4 bokskanner

A4 bokskanner skanner helt ut til kanten

Avision AN240W A4

Avision nettverkskanner 40 s/min A4