Fältmaskiner i lantbruket 

- från bearbetning till skörd

Boken är i format A4 och på 230 sidor.

Den innehåller närmare 600 bilder - se exempel i fliken GALLERI.

Pris: 470 kr exkl. moms och frakt/porto.

Naturbruksskolor som beställer minst 10 ex erbjuds ett rabatterat pris, 425 kr exkl. moms och frakt/porto

Se flik BESTÄLLNING.


Innehåll, kapitelrubriker

 • Vad är jord?
 • Jordbearbetning – system och strategier
 • Plöjning, plogar
 • Kultivatorer och tallriksredskap
 • Såbäddsberedning
 • Sådd
 • Markpackning
 • Spridning av stallgödsel
 • Spridning av mineralgödsel
 • Mekanisk ogräsreglering
 • Växtskydd
 • Pressning
 • Skördetröskning
 • Spannmålstorkning
 • Maskinekonomi
 • Vallskörd inledning
 • Ensileringens grunder
 • Höproduktionens grunder
 • Slåtter, vändning, strängläggning
 • Ensilering i balar
 • Ensilering i plansilo, slang och tornsilo
 • Putsning beten och grönytor
 • GPS - teknik och tillämpning

BIlagor

Utöver de uppräknade kapitlen finns två bilagor med djupdykning i två ämnen. En bilaga förklarar variationskoefficient (mineralgödselspridning). Den andra bilagan beskriver Mollierdiagrammet för fuktig luft och hur det kan användas vid torkning.

    

Författarna

Lennart Sörkvist har många års erfarenhet av undervisning om lantbruksteknik vid Dingle Naturbruksgymnasium. Han har bland annat utvecklat och undervisat i teknikutbildningen vid BYS, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. I en tidigare bok, Jordbrukets fältmaskiner från 1999 var Lennart samordnare och huvudförfattare. Lennart är lantmästare.

Lars Neuman har arbetat som maskinrådgivare vid lantbruksnämnderna, senare länsstyrelsen. Han har också arbetat med energieffektivisering i lantbruket för LRF och LRF Konsult samt även undervisat vid SLU, lantmästarutbildningen. Har tidigare medverkat i boken Jordbrukets fältmaskiner och han är medlem i Maskinkalkylgruppen. Lars är agronom med teknikinriktning.

 

Traktorn – en grundbok

Detta är en lärobok på 80 sidor för naturbruksutbildningen. Den danska motsvarigheten gavs ut i Danmark på SEGES förlag 2014. Genom en överenskommelse med SEGES har den översatts till svenska och dessutom kompletterats och bearbetats av Lennart Sörkvist och Lars Neuman. Andra upplagan på svenska kom ut 2018. 

Information och beställning: https://www.seges.dk/da-dk/forlag.  Pris i danska kronor: 195,00.