Fältmaskiner i lantbruket -

- från bearbetning till skörd

Boken ger läsaren grundläggande kunskap om dagens teknik i lantbruket. Den är skriven för naturbruksutbildningen och den ingår i de svenska naturbruksskolornas kurslitteratur och även i Finlands svenskspråkiga naturbruksskolors. Boken är dessutom av värde för andra maskin- och lantbruksintresserade.

Bokens inriktning är grundläggande kunskap om dagens teknik och teknikens samband med de förutsättningar som ges av biologi, jord, väder och miljö.

Första upplagan kom ut i oktober 2020. Hösten 2023 trycktes en ny och uppdaterad upplaga.

Läs mer i fliken NY BOK och i fliken NYHETER.