Köpvillkor

Allmänna köpevillkor

Orderbekräftelse
När du slutfört din beställning skickas ett ordererkännande till din e-postadress. I ordererkännande finner du alla uppgifter om beställda produkter, priser samt fakturerings- och leveransadress. Är något fel i beställningen ska du omedelbart kontakta oss via e-post info@sockerbageriet.se eller order@sockerbageriet.se. Har du inte fått något ordererkännande så har ordern inte kommit in till oss – kolla din skräppost eller ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Det åvilar dig som kund att kontrollera att er order är korrekt.

Avgifter.
Fraktavgift tillkommer på slutgiltig faktura. Avgift för pall kan förekomma.

Betalning
Betalning mot faktura 15 dagar från fakturadatum.

Förskottsbetalande kunder
Sockerbageriet har rätt att begära förskottsbetalning på nya kunder, kunder med obevisat eller lågt kreditvärde samt utlandsregistrerade företag. Det är Sockerbageriets önskan att alla företag ska ha möjligheten att handla och därför ges alla kunder ett särskilt förtroende när de handlar. Som förskottsbetalande kund förbinder man sig till att betala för beställda varor. Förskottsbetalande kunder ska inkomma med betalning inom fem arbetsdagar – i samband med säsongsvaror (jul, påsk) gäller tre arbetsdagar. Kunder som inte fullföljer sin del av detta avtal kan komma att krävas på en avgift om 1500 SEK i samband med att ordern makuleras.

Utebliven betalning
Kunder som misslyckas med att inkomma med betalning i tid skickas i första hand en betalningspåminnelse. Vid utebliven dialog mellan kund och Sockerbageriet kan ärendet komma att skickas till SVEA Inkasso. Kunder med ärende hos Svea Inkasso blir inaktiva och kan inte handla hos Sockerbageriet förrän fakturorna är slutbetalade. Kunden kan därefter behöva handla med förskottsbetalning som villkor.
Kunder med förskottsbetalning som villkor har maximalt fem arbetsdagar – i samband med säsongsvaror tre arbetsdagar – att inkomma med betalning och/eller betalningsunderlag. Om kund misslyckas att betala tre förfallna förskottsfakturor kommer denna att bli inaktiv och kan inte länge handla hos Sockerbageriet.

Reklamation
Vid skada på varubrev eller paket, anmäl det direkt på plats till chauffören på DHL. Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor ber vi dig att omedelbart kontakta oss på via e-post infor@sockerbageriet.se eller order@sockerbageriet.se. Observera att konfektyr som smält, blivit missfärgat eller skadats under transporten inte kan reklameras.

Ångerrätt
Det finns ingen ångerrätt på beställda varor och du kan inte heller ångra eller skicka tillbaka mottagna varor.

Leveransvillkor
EXW (Ex Works). När du samtycker till att handla på EXW leveransvillkor, överförs ägandet av varan till dig redan från säljarens plats. Du ansvarar därmed för alla steg i leveransprocessen.
Beställda varor levereras med DHL till angiven leveransadress. Leverans sker på kundens risk. Sockerbageriet / Konfektyrfabriken i Hälsingborg tar således inte ansvar för DHL:s leveranstider eller hantering av paket.

Tvist
Tvist som uppstår i anledning av leverans enligt dessa villkor ska i första hand försöka lösas genom förlikning.
Om tvisten inte löses genom förlikning, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingborg. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen