Muskö - Sommarplatser - Vinterplatser

På Muskö erbjuder vi:

Sommarplatser med Y-bommar

Vinterplatser, där man själv får välja servicegrad.

Vi kan även hjällpa till med att hämta och lämna båtar Dalarö->Muskö<-Nynäshamn

Drop in för avspolning av botten under Augusti Torsdagar-Fredagar 10-16

Service av både inom och utombordare

Konservering av motorer

Konservering av vattensystem

Täckning med krymplast

Felsökning motorer

Felsökning el

Reparationer

Motorbyten

Installation av elektronik

Kontakta oss för en offert!

Alla jobb på Muskö tidsbokas på musko@mmt.nu

Vår prislista finner du här