Vi ger dig internet-support med rutinen "Snabbhjälp"

1.  Rutinen Snabbhjälp hittar du i Tillbehör för Windows 10.

Start-ikonen ser ut som i raden längst ned i Tillbehör-tabellen här ovanför. 

2.  När du klickar på start-ikonen, visas skärmen i bilden här nedanför.
3.  I bilden visas hur man upprättar Snabbhjälp-sessionen, som gör att vi kan komma in i din skärm via internet.
4.  För kommunikation via Snabbhjälp måste vi ha telefon-kontakt med varandra.

Vårt tel nr för support är 0708 321324

Intern sida

Tillagd i varukorgen