Packning och krympfilmning samt stuffning av decon box till kärnkraftverk i Kina

Detta är Exylem pumpar som krympfilmas för väderbeskydd då dessa ska stuffas på öppen lastbärare

Stuffning av Alfa-Laval värmeväxlare

Packning och stuffning av en lasermaskin på 1x40FR och 1x20FR