Packning och krympfilmning samt stuffning av decon box till kärnkraftverk i Kina

Detta är Exylem pumpar som krympfilmas för väderbeskydd då dessa ska stuffas på öppen lastbärare

Stuffning av Alfa-Laval värmeväxlare