Välkommen!

Vi är din samarbetspartner då det gäller packning,emballering och stuffning samt projekthantering.

Gert Andersson Transport AB eller GA Transport som många också säger - startades 1965 av Gert Andersson.

Vi är ett företag som kan erbjuda våra kunder ett mer eller mindre unikt logistikkoncept. När maskinell utrustning ska transporteras kan vi på GA transport erbjuda en helhetslösning som innefattar såväl packning och stuffning som emballering av godset, som därefter skeppas vidare ut i världen i container eller på flak.

Vi tar ett helhetsgrepp kring packning, stuffning och emballering, vilket gör att våra kunder endast behöver anlita en enda aktör. Vi specialförpackar helt efter kundens önskemål och vi kan dessutom ansvara för transporthandlingar, tullhandlingar vid import/export och så vidare.

Om kunden önskar lagerhålla sina produkter finns lagerkapacitet på 4500 kvadratmeter inomhus och 12000 kvadratmeter utomhus.

Vi jobbar bland annat med JBT's infrysningsmaskiner som exporteras globalt, liksom maskiner från Ecolean som är ett internationellt förpackningsföretag, samt Lindes gasfrysningsmaskiner.

Vi besitter stor kunskap och mångårig erfarenhet av det vi gör. Personalen är utbildade inom lastsäkring. Vi har hög kapacitet och kan hantera stora kvantiteter utan problem. Vi är även godkända av jordbruksverket för att tillverka och märka emballage och stämpvirke enl.ISPM 15.