STICKSÅGBLAD VERKTYGSSTÅL, BOSCH-FÄSTE

Fina snitt i trä, plywood, spånskivor och plast.

2002-0725  75x8x1,5mm   2Pack Pris 70kr

2002-0799  75x8x1,5mm   5Pack Pris 80kr




STICKSÅGBLAD VERKTYGSSTÅL, BOSCH-FÄSTE

Progressiv tandning för snabba snitt i trä, spånskivor etc.

2002-0900  93x9,5x1,5mm  5Pack  Pris 120kr




STICKSÅGBLAD VERKTYGSSTÅL, BOSCH-FÄSTE

Fina snitt i trä, plywood och plast. Kurvsågning.

2005-0513  50x5x1,3mm   5Pack  Pris 120k




STICKSÅGBLAD BI-METALL, BOSCH-FÄSTE

Fina snitt i metallprofiler och plåt.

2015-0730  75x8x1,0mm   5Pack   Pris 100kr

2015-1100    108x10x1,25mm  5Pack  Pris 140kr

2015-2010  200x8x1,0mm   5Pack  Pris 290kr

STICKSÅGBLAD VERKTYGSSTÅL, BOSCH-FÄSTE

Fina snitt i trä, plywood, spånskivor och plast.

2002-0840  85x8x1,5mm  5Pack  Pris 90kr




STICKSÅGBLAD VERKTYGSSTÅL, BOSCH-FÄSTE, SKRÄNKTA TÄNDER

Snabba, grova snitt i trä, plywood och spånskivor.

2003-0740  75x8x1,3mm   5Pack Pris 75kr

2003-1540  155x9x1,3mm   5Pack  Pris 95kr




STICKSÅGBLAD BI-METALL, BOSCH-FÄSTE

Snabba grova snitt i trä, plywood, spånskivor och limträ.

2015-0725  75x8x1,65mm   5Pack  Pris 120kr




STICKSÅGBLAD BI-METALL, UNIVERSALFÄSTE

Fina snitt i metallprofiler och plåt med godstjocklek mindre än 4 mm.

2035-0512  50x8x1,0mm   5Pack  Pris 100kr