TAMO DIAMANTSKIVA SEGMENT

Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för vanliga byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip.

115 MM SEGMENT KAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för vanliga byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T050001   Pris 60kr

125 MM SEGMENT KAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för vanliga byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T050002   Pris 85kr

150 MM SEGMENT KAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för vanliga byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T050003   Pris 130kr

180 MM SEGMEN KAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för vanliga byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T050004   Pris 210kr

230 MM SEGMENT KAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för vanliga byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T050005   Pris 260kr

300 MM SEGMENT KAPSKIVA

Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit). Hål i mitten 25,4 mm.

ARTIKELNUMMER: T050006   Pris 598kr

350 MM SEGMENT KAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten.

Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit). Hål i mitten 25,4 mm.

ARTIKELNUMMER: T050007   Pris 800kr

400 MM SEGMENT KAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten

Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit). Hål i mitten 25,4 mm.

ARTIKELNUMMER: T050008   Pris 1110kr

450 MM SEGMENT KAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten.

Segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit). Hål i mitten 25,4 mm.

ARTIKELNUMMER: T050010   Pris 2360kr
115 MM TURBO DIAMANTKAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Turbo cirkulär diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial och särskilt hårda material armerad betong, hårt tegel etc. För torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Spåret i skärsegmenten kyler skivan. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T051001   Pris 75kr

125 MM TURBO DIAMANTKAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Turbo cirkulär diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial och särskilt hårda material armerad betong, hårt tegel etc. För torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Spåret i skärsegmenten kyler skivan. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T051002   Pris 105kr

150 MM TURBO DIAMANTKAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Turbo cirkulär diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial och särskilt hårda material armerad betong, hårt tegel etc. För torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Spåret i skärsegmenten kyler skivan. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T051003   Pris 150kr

180 MM TURBO DIAMANTKAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Turbo cirkulär diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial och särskilt hårda material armerad betong, hårt tegel etc. För torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Spåret i skärsegmenten kyler skivan. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T051004   Pris 185kr

230 MM TURBO DIAMANTKAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Turbo cirkulär diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial och särskilt hårda material armerad betong, hårt tegel etc. För torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Spåret i skärsegmenten kyler skivan. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T051005   Pris 280kr

125MM DIAMANTKAPSKIVA 

För många byggmaterial. Mycket mångsidig och snabb diamantkapskiva. Utvecklad för användning med olika material. Lämplig för nästan alla byggmaterial som betong, metall, trä och plast. Lämpar sig även för räddningstjänst. För torrkapning med vinkelslip. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T050012   Pris 225kr

230MM DIAMANTKAPSKIVA 

För många byggmaterial. Mycket mångsidig och snabb diamantkapskiva. Utvecklad för användning med olika material. Lämplig för nästan alla byggmaterial som betong, metall, trä och plast. Lämpar sig även för räddningstjänst. För torrkapning med vinkelslip. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T050013   Pris 565kr
X-LOCK SEGMENT KAPSKIVA 125 MM

Kapskiva för betong och sten. X-LOCK snabbkopplingssystem utrustat med segmentskuren diamantkapskiva. Lämplig för allmänna byggmaterial, torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med X-lock vinkelslip (även lämplig för vanliga vinkelslipar). Mitthål X-lås.ARTIKELNUMMER: T050014   Pris115kr
230 MM SAMURAI DIAMANTKAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Diamantkapskiva med specialtandning. En speciell tandning skyddar bladkroppen, vilket gör den särskilt hållbar. Lämplig för allmänna byggmaterial, torr- eller våtkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T05202   Pris 140kr

125 MM SAMURAI DIAMANTKAPSKIVA

Kapskiva för betong och sten. Diamantkapskiva med specialtandning. En speciell tandning skyddar bladkroppen, vilket gör den särskilt hållbar. Lämplig för allmänna byggmaterial, torr- eller våtkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Centrumhål 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T050202   Pris 250kr
230 MM TURBO DIAMANTKAPSKIVA

Kapsiva för betong och sten. Korrugerad Turbo cirkulär diamantkapskiva. Kroppens korrugerade design minskar uppvärmning och friktion. Lämplig för allmänna byggmaterial och särskilt hårda material för torrkapning av betong, tegel, natursten (t.ex. marmor, granit) med vinkelslip. Hål i mitten 25,4 mm. I produktpaketet ingår en monteringsring 22,2mm.ARTIKELNUMMER: T051009   Pris 225kr