Våldsamt osynligt

SLUTSÅLD. Finns nu endast som pdf.

  • Artnr: 514
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Längst ner på den här sidan kan du ladda ner boken som PDF.

Våld mot personer med funktionsnedsättning är ett dolt samhällsproblem, trots att en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning innebär en ökad risk att utsättas för övergrepp. Beroendet av hjälp från andra i vardagen gör att våldet ofta tenderar att bli osynligt för omvärlden. När personer med funktionsnedsättning berättar om vad de utsatts för kan de också ha svårt att bli tagna på allvar. Bristande kunskap bland yrkesverksamma gör att bemötandet och omhändertagandet ofta brister.

Våldsamt osynligt. En bok om brottsutsatthet och funktionsnedsättning är framtagen för att förbättra stödet till brottsutsatta personer med funktionsnedsättning och öka kunskapen om den särskilda utsatthet en funktionsnedsättning kan innebära. Boken ger kunskap om olika funktionsnedsättningar och vilket stöd personer med funktionsnedsättning kan behöva om de drabbas av brott. Rättsprocessen beskrivs och de brister och hinder som finns inom rättssystemet. Boken ger också en överblick av forskning på området och redogör för de viktigaste grunderna och lagarna inom funktionshinderpolitiken.

Våldsamt osynligt vänder sig i första hand till brottsofferjourer, funktionshinderorganisationer och andra aktörer som kan möta brottsutsatta med funktionsnedsättning. Den kan också användas för fortbildning för olika yrkesgrupper som vill fördjupa sig i området.

Boken kräver inga förkunskaper i området och innehåller förslag på arbetsplan för en studiecirkel på fem träffar.

ISBN: 978-91-976609-8-3
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 146
Bandtyp: Flexoband

 

Bifogade filer

Tillagd i varukorgen