Detta material kan endast beställas av polis och lokala brottsofferjourer.
Materialet är gratis och skickas fraktfritt.

Brottsofferjouren bedriver projektet Operation: Har du ställt frågan? där info lämnas till poliser om hur brottsoffer kan få stöd. Inom projektet har nedanstående informationsmaterial tagis fram.

Kortet Brottsoffer? Vittne? Anhörig? i A7-format (halv vykortsstorlek) riktar sig till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Korten är tänka att delas ut av polisen på alla platser där de möter allmänheten. På korten finns kortfattad information om Brottsoffferjouren och en QR-kod som leder till Brottsofferjouren Sveriges hemsida. Korten beställs i set om 250 ex varav 90% är på svenska och 10% på engelska. Det går bra att beställa flera set om man så önskar.

I projektet delas foldern Har du ställt frågan? ut till poliser som tar upp anmälningar.  Foldern i A6-format kan beställas av brottsofferjourer.


Inom projektet har vi tagit fram en kulspetspenna med texten Har du ställt frågan?. Lokala brottsofferjourer kan gå in på fliken Jourarbetare ovan för att beställa den.

Brottsoffer? Vittne? Anhörig?

Innehåller 225 kort på svenska, 25 kort på engelska

Har du ställt frågan?

Informationsfolder, 25-pack

Penna - Har du ställt frågan?
Tillagd i varukorgen