Våldet går inte i pension

En bok om våld i äldres nära relationer. Endast fraktkostnad.

  • Artnr: 519
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Våld i äldres nära relationer är ett dolt samhällsproblem. Med tanke på att Sveriges befolkning har allt längre livslängd är utsatthet för olika former av våld ett i allra högsta grad angeläget område. För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter äldre personer utsatta för våld ska kunna ge ett fullgott brottsofferstöd krävs god kompetens och förståelse av problematiken.

Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer är framtagen för att förbättra stödet till våldsutsatta äldre personer och för att synliggöra olika typer av våld som äldre kan utsättas för. Boken varvar fakta med anonymiserade fallbeskrivningar från lokala brottsofferjourer.

Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för yrkesverksamma och ideella som kan tänkas möta äldre personer som är eller har varit utsatta för olika slags våld. Även anhöriga till äldre kan med fördel läsa boken för att få en medvetenhet om hur våld kan drabba äldre personer.

Boken innehåller även förslag på upplägg av en studiecirkel med tre träffar, och den passar bra att använda i olika utbildningsinsatser men också för den som föredrar enskild läsning.

Tillagd i varukorgen